solidaran

sȍlidāran prid. <odr. -rnī>
DEFINICIJA
1. koji djeluje s razumijevanjem i željom da pomogne drugomu; uzajaman, zajednički
2. koji iskazuje slaganje s kim; jedinstven, suglasan
SINTAGMA
solidarna odgovornost pravn. odgovornost dvaju ili više dužnika vjerovniku za cio dug
ETIMOLOGIJA
fr. solidaire, v. solidan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • solidarno — sȍlidārno pril. DEFINICIJA na solidaran način, sa solidarnošću ETIMOLOGIJA vidi solidaran …   Hrvatski jezični portal

  • sȍlidārno — pril. na solidaran način, sa solidarnošću …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • solidarnost — solidárnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. sociol. spontan ili dogovoren oblik povezanosti određene skupine ljudi na temelju podudarnosti ideja, interesa, misli, emocija 2. lingv. uvjetovanost, povezanost i međuovisnost elemenata… …   Hrvatski jezični portal

  • solidarizam — solidarìzam m <G zma> DEFINICIJA sociol. doktrina o međusobnoj ovisnosti i uzajamnoj povezanosti svih članova društvene zajednice ETIMOLOGIJA vidi solidaran …   Hrvatski jezični portal

  • solidarizirati — solidarizírati se (s kim, s čim) dv. <prez. solidarìzīrām se, pril. sad. ajūći se, pril. pr. āvši se, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. suglasiti se, složiti/slagati se s kim u čemu 2. stati na čiju stranu, dati/davati podršku [solidarizirati se… …   Hrvatski jezični portal

  • nesolidaran — nȅsolidāran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji ne iskazuje solidarnost 2. koji se ne slaže ETIMOLOGIJA ne + v. solidaran …   Hrvatski jezični portal

  • nekolegijalan — nȅkolegijālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji nije solidaran prema kolegama; nedrugarski ETIMOLOGIJA ne + v. kolega, kolegijalan …   Hrvatski jezični portal

  • desolidarizirati — desolidarizírati (se) dv. <prez. desolidarìzīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. desolidarìzīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA odustati/odustajati od davanja potpore; izraziti/izražavati svoje neslaganje, opr.… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.