glagol

glȁgol m
DEFINICIJA
gram. vrsta riječi kojom se ob. označuje proces, djelovanje, zbivanje, stanje, promjena stanja itd.
SINTAGMA
dvovidni glagoli glagoli koji su i svršeni i nesvršeni (telefonirati, ručati, vidjeti);
fazni glagoli lingv. glagoli koji označuju različite faze nekog procesa (početi raditi, nastaviti slaviti);
glagoli radnje glagoli koji prema značenju označavaju hotimično, namjerno djelovanje (čekati, baciti, zvoniti);
glagoli stanja glagoli koji prema značenju označavaju nedjelovanje, stanje u kome se ništa ne radi niti se išta zbiva (biti, živjeti, spavati);
glagoli zbivanja glagoli koji prema značenju označavaju nehotimično, nenamjerno djelovanje kome su uzročnici prirodni zakoni (sniježiti, rasti, sazrijevati);
jednostavni glagoli vrsta glagola (glagolskih oblika) koji se tvore nastavcima (infinitiv, prezent, aorist, imperfekt, imperativ, glagolski pridjevi i glagolski prilozi), opr. složeni glagoli;
modalni glagoli lingv. glagoli koji ne znače sam proces, radnju, nego način vršenja neke radnje (trebati putovati, morati stati);
neprelazni glagoli vrsta glagola koji ne mogu imati uza se imenicu ili zamjenicu u akuzativu na koju bi prelazila radnja (sjediti na stolici); intranzitivni glagoli, opr. prelazni glagoli;
nesvršeni glagoli glagoli koji označavaju radnju koja traje dulje vrijeme sa ili bez prekida, te radnju koja se ponavlja (pisati, spavati, zapitkivati); imperfektivni glagoli, opr. svršeni glagoli;
pomoćni glagol glagol pomoću kojeg se tvori neki drugi glagolski oblik (u hrv. jeziku glagoli »biti« i »htjeti«);
povratni glagoli vrsta glagola koji imaju uza se povratnu zamjenicu (osloboditi se, češljati se); refleksivni glagol;
prelazni glagoli vrsta glagola koji mogu imati uza se imenicu u akuzativu kao predmet radnje (zidati kuću); tranzitivni glagoli, opr. neprelazni glagoli;
složeni glagoli vrsta glagola (glagolskih oblika) koji nastaju od dviju ili triju riječi (perfekt, pluskvamperfekt, futur prvi, futur drugi), opr. jednostavni glagoli;
svršeni glagoli glagoli koji znače svršenu radnju (napisati, pročitati, upitati); perfektivni glagoli, opr. nesvršeni glagoli
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • Glagol — (Russian Глагол , verb ) is a programming language based on the Russian lexicon. It is strongly reminiscent of Oberon and Pascal. The language is the subject of serious academic study and is under active development. The complete distribution… …   Wikipedia

  • Glagol — Glagol, Glagolitza, das von slav. dalmatischen Priestern gebrauchte eigenthüml. Alphabet, der cyrillischen Schrift ähnlich …   Herders Conversations-Lexikon

  • glagol — s. n. (menţionat în categoria literelor alfabetului chirilic; pl. glagoluri) Trimis de gall, 15.01.2008. Sursa: DMLR …   Dicționar Român

  • glágol — a m (á) lingv. pregibna beseda, ki lahko izraža dogajanje v času, naklonu in načinu: spregati glagol; določiti glagolu osebo, število in čas / dovršni glagol ki izraža nastop, konec ali trenutnost dejanja; končno dovršni glagol ki izraža konec… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • glagol — (entrée créée par le supplément) (gla gol) s. m. Nom d un ancien alphabet slavon. •   Le glagol, comme le dit expressément une mention rapportée par M. d Avril, était une écriture hiératique, sacrée, remplissant dans les livres saints et… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

  • Glagol — Glagol2 (ˈglægəl) [app. a back formation from next.] The Glagolitic alphabet. (In recent Dicts.) …   Useful english dictionary

  • glagol — …   Useful english dictionary

  • Unternehmen Albion — Teil von: Erster Weltkrieg (Seekrieg) …   Deutsch Wikipedia

  • glagolitique — [ glagɔlitik ] adj. • 1872; du slavon glagol « parole » ♦ Didact. Écriture glagolitique, utilisée dans la littérature slave au XI e s. ● glagolitique adjectif et nom masculin (slavon glagol, parole) Se dit d une écriture introduite, au IXe s.,… …   Encyclopédie Universelle

  • ne — čest. 1. {{001f}}riječ za odricanje, negira glagolsku radnju ili značenje drugih punoznačnih riječi 2. {{001f}}u negiranom pitanju koje ne traži odgovor; dovodi u pitanje istinitost prethodnog teksta [što se sve ljudi ∼ sjete; što sve ∼ izmisle]… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.