akcent

àkcent (àkcenat) m <G mn -nātā>
DEFINICIJA
1. lingv. a. isticanje vokala ili slogotvornoga glasa u riječi (većom duljinom, snažnijim izgovorom, povišenjem ili sniženjem tona pri izgovoru); naglasak b. prozodijski (suprasegmentni) element po kojemu se slogovi razlikuju c. dijakritički znak iznad vokala kojim se bilježi naglasak; u hrvatskom jeziku: kratkouzlazni (à), dugouzlazni (á), kratkosilazni (ȁ), dugosilazni (ȃ)
2. razg. specifičan način izgovora, karakterističan za izvornog govornika drugoga jezika ili za govornika materinjeg jezika sa snažnim dijalektalnim ili lokalnim obilježjima [francuski akcent; splitski akcent]
3. glazb. isticanje jednog tona ili akorda u muzičkom govoru
SINTAGMA
rečenični akcent melodija rečenice, intonacija i naglasak što ih rečenica realizira u govoru
FRAZEOLOGIJA
staviti akcent (na što) istaknuti, naglasiti
ETIMOLOGIJA
lat. accentus: govorni ton

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • Akcent — Pays d’origine  Roumanie Genre musical Dance, Pop Années d activité Depuis 1999 …   Wikipédia en Français

  • Akcent — Осн …   Википедия

  • Akcent — is a Romanian Dance pop act.MembersGroup consisting of: * Adrian Claudiu Sana * Sorin Ştefan Brotnei * Mihai Gruia * Corneliu UliciFormer members: * Marius Nedelcu * Ramona BartaBiographyAdrian Claudiu Sana started the group in 1999; at that time …   Wikipedia

  • Akcent — Datos generales Origen Rumania Información artística …   Wikipedia Español

  • akcent — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. akcentncie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wyróżnienie jednej z sylab wyrazu lub wyrazu w zdaniu przez wzmocnienie siły artykulacyjnej, wysokości tonu albo czasu trwania… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Akcent — ist der Name einer polnischen Band, siehe Akcent (polnische Band) einer rumänischen Band, siehe Akcent (rumänische Band) Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe …   Deutsch Wikipedia

  • àkcent — (àkcenat) m 〈G mn nātā〉 1. {{001f}}lingv. a. {{001f}}isticanje vokala ili slogotvornoga glasa u riječi (većom duljinom, snažnijim izgovorom, povišenjem ili sniženjem tona pri izgovoru); naglasak b. {{001f}}prozodijski (suprasegmentni) element po… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • akcent — m IV, D. u, Ms. akcentncie; lm M. y 1. «zjawisko fonetyczne polegające na wyróżnieniu sylaby w wyrazie za pomocą zwiększenia siły artykulacyjnej (akcent dynamiczny, ekspiracyjny, przycisk), zmiany wysokości tonu (akcent toniczny) lub wydłużenia… …   Słownik języka polskiego

  • akcènt — ênta in énta m (ȅ é, ẹ) 1. lingv. izstopanje glasu po jakosti ali tonu nasproti soseščini; naglas, poudarek: akcent je na prvem zlogu; melodični akcent / besedni, stavčni akcent // grafično znamenje za označevanje tega: zapisati akcent 2. ed. v …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • akcent — 1. Akcent spoczywa na czymś «coś jest szczególnie ważne»: „Andersonville” napisana została dla pokrzepienia serc (...). Dlatego akcent spoczywa w niej na walce ze złem, walce rodzącej się w zagrożonej społeczności jenieckiej. NKul 4/1962. 2.… …   Słownik frazeologiczny

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.