akatafazija

akatafázija ž
DEFINICIJA
pat. smetnje govora; bolesnik ne pronalazi pravu riječi i gubi sposobnost izražavanja u vezanoj govornoj formi; sintaktička afazija
ETIMOLOGIJA
nlat. acataphasia ≃ a-1 + kata- + -fazija

Hrvatski jezični portal. 2014.

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.