spomenuti

spoménuti svrš. <prez. spòmēnēm, pril. pr. -ūvši, prid. trp. spòmēnūt>
DEFINICIJA
1. (koga, što) a. govoreći ili pišući dotaknuti se koga ili čega b. podsjetiti na koga ili što
2. (se) dozvati u pamet, prisjetiti se [»spomeni se, čovječe, da si prah«]
ETIMOLOGIJA
vidi spomen

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • spoménuti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. spòmēnēm (se), pril. pr. ūvši (se), prid. trp. spòmēnūt〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}govoreći ili pišući dotaknuti se koga ili čega b. {{001f}}podsjetiti na koga ili što 2. {{001f}}(se) dozvati u pamet,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dotàknuti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. dòtaknēm (se), pril. pr. ūvši (se), prid. rad. dòtakao (se), prid. trp. dòtaknūt〉 1. {{001f}}(koga, što) dirnuti čime površinu čega; dotaći (se), dodirnuti (se) 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}spomenuti (se) [dotaknuo je… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kázati — (komu, što) svrš. 〈prez. kȃžēm, pril. pr. āvši, imp. káži, prid. trp. kȃzān〉 1. {{001f}}riječima izraziti; reći, spomenuti, imenovati, priopćiti, zapovjediti, izjaviti, obznaniti [kad ti ja kažem; kako ljudi kažu] 2. {{001f}}pren. izraziti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mimòīći — (koga, što, se) svrš. 〈prez. mimòīđēm (se), aor. mimoíđoh (se), pril. pr. išāvši (se), prid. rad. išao/ išla (se) ž, prid. trp. mimòīđen〉 1. {{001f}}(se s kim) proći u suprotnim smjerovima bez dodira 2. {{001f}}(što, koga) pren. ne spomenuti, ne… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nabròjati — (nabròjiti) (što, koga) svrš. 〈prez. nàbrojīm, pril. pr. āvši, imp. nàbrōj/nabròji, prid. trp. nàbrojen〉 1. {{001f}}a. {{001f}}utvrditi točan broj čega brojanjem; izbrojiti, pobrojati b. {{001f}}redom navesti, redom spomenuti, izredati u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • navòditi — nesvrš. 〈prez. nàvodīm, pril. sad. nàvodēći, imp. navòdi, gl. im. nàvođēnje〉 1. {{001f}}(koga na što) vodeći koga učiniti da dođe na mjesto ili da učini ono što onaj koji navodi želi [∼ na grijeh] 2. {{001f}}(što) odrediti čemu putanju ili smjer; …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pròzvati — (koga) svrš. 〈prez. prozòvēm, pril. pr. āvši, prid. trp. prȍzvān〉 1. {{001f}}dati komu nadimak ili čemu naziv [prozvali su ga Brada]; nazvati 2. {{001f}}pozvati po imenu učenika na školskom satu, zatvorenika u zatvoru i sl. 3. {{001f}}žarg.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòtōnjī — prid. 1. {{001f}}koji je vremenski poslije drugih, koji se kasnije javlja; kasniji 2. {{001f}}upravo spomenuti; posljednji [ovaj ∼] 3. {{001f}}arh. (u slijedu vremena), {{c=1}}v. {{ref}}posljednji{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • specificírati — (što) dv. 〈prez. specifìcīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. specifìcīrān, gl. im. ānje〉 navesti/navoditi, imenovati ili spomenuti točno, pojedinačno, eksplicitno i bez eventualnih dvojbi [∼ novac po apoenima; ∼ troškove] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • spòminjati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. spòminjēm (se), pril. sad. ūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}spomenuti{{/ref}} ⃞ {{001f}}(a da) + akuzativ imenske riječi + (i) ne spominjemo (nakon riječi koje nešto nabrajaju ili opisuju uvod u ono što će… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.