afrički

àfričkī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na Afriku
SINTAGMA
afrička ljubičica bot. mala istočnoafrička biljka iz porodice Saintpaulia s baršunastima lišćem i plavim ili ružičastim cvjetovima (npr. S. ionantha);
Afrički nacionalni kongres pol. organizacija koja prerasta u stranku, osnovana 1912, bori se za ukidanje apartheida, na vlasti u Južnoj Africi od 1994
ETIMOLOGIJA
vidi Afrika

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • àfričkī — prid. koji se odnosi na Afriku …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Etiópljanin — m (Etiópljānka ž) 〈N mn Etiópljani〉 1. {{001f}}stanovnik Etiopije 2. {{001f}}〈mn〉 semitski afrički narod etiopske rase; Abesinci …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • animìzam — m 〈G zma〉 rel. vjerovanje da sve stvari, biljke i životinje imaju dušu, da u prirodi djeluju duševne sile [afrički ∼] ✧ {{001f}}njem. ← lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • màndril — m 1. {{001f}}zool. afrički čovjekoliki majmun (Mandrillus sphinx) iz porodice zamoraca; veliki babun 2. {{001f}}(mandrilo) pren. razg. iron. neuglađena, neodgojena osoba; klipan, neotesanac ✧ {{001f}}njem. ← tal. ← šp …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȍsorog — m 〈N mn ozi〉 zool. veliki neparnoprstaš (Rhinoceros) iz podreda nosoroga (Rhinocerotidae), ima jednu ili dvije rožnate izrasline na njušci, živi u Africi i Aziji (indijski n. R. unicornis; afrički n. Diceros bicornis) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pìsār — m (pisàrica ž) 〈G pisára〉 pov. službenik nižeg ranga koji radi administrativne poslove ∆ {{001f}}afrički ∼ zool. ptica grabljivica (Serpentarius serpentarius) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slȍn — m (slònica ž) 〈N mn slònovi〉 1. {{001f}}zool. životinja iz reda najvećih živućih kopnenih sisavaca (Proboscidea) sa surlom i kljovama, nadred kopitara (npr. afrički s. Laxodonta africana, azijski s. Elephas maximus); elefant, fil 2. {{001f}}pren …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȁm-tȁm — m 〈G tȁm tȁma〉 1. {{001f}}glazb. samozvučno glazbalo slično gongu 2. {{001f}}glazb. a. {{001f}}afrički bubanj b. {{001f}}meton. način udaranja u takav bubanj, ritam takvoga bubnja 3. {{001f}}pren. vrlo velika reklama, bučno oglašavanje čega što …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • àloja — (alòja) ž 1. {{001f}}bot. afrički biljni rod (Aloë) iz porodice ljiljana (Liliaceae); ima mesnate listove (poznata vrsta Aloë vera) 2. {{001f}}farm. osušeni sok tih biljki, služi kao purgativ …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žiràfa — ž 〈G mn žiráfā〉 zool. afrički sisavac preživač (Giraffa camelopardalis) iz porodice papkara (Giraffidae), duljih prednjih nogu i vrlo duga vrata [ima vrat kao ∼ o osobi]; kamelopard ✧ {{001f}}fr. ← tal. ← arap …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.