akceptant

akcèptant m <G mn -nātā>
DEFINICIJA
onaj koji prihvaća mjenicu, tj. koji svojim potpisom jamči da će je isplatiti
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • akceptant — m IV, DB. a, Ms. akceptantncie; lm M. akceptantnci, DB. ów ekon. «osoba przyjmująca na siebie zobowiązanie zapłacenia uprawnionemu posiadaczowi weksla wymienionej na nim sumy; dłużnik wekslowy» ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • akceptánt — a m (ā á) fin. kdor menico sprejme in podpiše …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.