srčan

sr̀čan prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
1. hrabar, odvažan
2. <odr.> koji se odnosi na srce [srčana mana; srčane tegobe]
ETIMOLOGIJA
vidi srce

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • đilas — đìlās DEFINICIJA reg. 1. m <G đilása> trkač, skakač 2. prid. a. koji je sposoban; okretan, srčan b. koji je razvratan; raskalašan, neobuzdan ONOMASTIKA pr. (nadimačko): Đȉlās (270, Knin, Bukovica, Lika) ETIMOLOGIJA tur. cilȃsun: hrabar,… …   Hrvatski jezični portal

  • Eurovision Song Contest 1964 — 9. Eurovision Song Contest Datum 21. März 1964 Austragungsland Danemark …   Deutsch Wikipedia

  • Jugoslawien beim Eurovision Song Contest — Bilanz Übertragende Rundfunkanstalt JRT Erste Teilnahme 1961 Bisher letzte Teilnahme 1992 Anzahl der Teilnahmen 27 Höchste Platzierung 1 (1989) Höchste Punktzahl 137 (1989) Niedri …   Deutsch Wikipedia

  • Liste der jugoslawischen Beiträge beim Eurovision Song Contest — Bilanz Übertragende Rundfunkanstalt JRT Erste Teilnahme 1961 Anzahl der Teilnahmen 27 Höchste Platzierung 1 (1989) Höchste Punktzahl 137 (1989) Niedrigste Punktzahl …   Deutsch Wikipedia

  • lȁv — m (lȁvica ž) 〈N mn lȁvovi/lȁvi jez. knjiž.〉 1. {{001f}}zool. afrička zvijer iz porodice mačaka (Felis leo) 2. {{001f}}pren. hrabar, srčan čovjek 3. {{001f}}(Lav) a. {{001f}}zviježđe zodijaka b. {{001f}}zodijački znak od 23. srpnja do 22.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȑce — sȑc|e sr 〈G mn sȓcā〉 1. {{001f}}anat. mišićni šuplji organ koji se nalazi u prsima i koji je glavni organ u optoku krvi 2. {{001f}}(+ potenc.) razg. unutarnji dio stvari ili biljke koji se izdvaja po svrsi, mekoći itd. [∼e olovke; ∼e lubenice;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sr̀čanōst — ž osobina onoga koji je srčan, odvažnost, hrabrost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zmȁj — m 〈N mn zmàjevi〉 1. {{001f}}mit. krilata neman, čudovište kojega je tijelo sastavljeno od tijelā raznih životinja 2. {{001f}}pov. knjiž. hrabar, srčan čovjek 3. {{001f}}razg. (u šali) a. {{001f}}energična, vatrena osoba, svemu dorasla b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Scran — Slang for food, a snack, nosh. Man, am I hungry, who s up for some srcan? …   Dictionary of american slang

  • srce — sȑce sr <G mn sȓcā> DEFINICIJA 1. anat. mišićav šuplji organ koji se nalazi u prsima i koji je glavni organ u optoku krvi 2. [i] (+ potenc.)[/i] razg. unutarnji dio stvari ili biljke koji se izdvaja po svrsi, mekoći itd. [srce olovke; srce… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.