srdačan

sȑdāčan prid. <odr. -čnī>
DEFINICIJA
koji je neposredan; iskren, topao [srdačan doček]
SINTAGMA
srdačan pozdrav formula kojom se završava pismo ili dopis
ETIMOLOGIJA
vidi srce

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • usrdan — ùsrdan prid. <odr. dnī> DEFINICIJA koji se ističe srdačnošću; srdačan, ljubazan, topao ETIMOLOGIJA u + v. srce, srdačan …   Hrvatski jezični portal

  • ljȕbazan — (ljùbezan) prid. 〈odr. znī〉 koji je u ophođenju ugodan; srdačan, susretljiv …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍficijēlan — ȍficijēl|an (òficijālan konstr. neodom.) prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi na službu [∼na osoba]; služben 2. {{001f}}koji je donesen ili priznat od vlasti [∼na odluka] 3. {{001f}}koji je dogovoren kao važeći [∼ni jezik], opr. neslužben… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prı̏san — prı̏s|an prid. 〈odr. snī〉 1. {{001f}}koji je u bliskim odnosima s kim; iskren, prijateljski, srdačan (o prijateljima) 2. {{001f}}osobni, unutrašnji, intiman ⃞ {{001f}}∼na veza bliska veza …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slȕžben — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji se odnosi na službu i obavljanje dužnosti u službi [∼a osoba] 2. {{001f}}〈odr.〉 a. {{001f}}koji je donesen ili priznat od vlasti, koji je vlast ili onaj koji odlučuje snagom zakona, propisa itd., koji ima vrijednost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȑdāčno — pril. 1. {{001f}}na srdačan način, sa srdačnošću 2. {{001f}}formula pri posvećivanju knjiga, na kraju pisma i sl …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȑdāčnōst — ž osobina onoga koji je srdačan, svojstvo onoga što je srdačno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȍpao — tȍp|ao (tȍpal reg.) prid. 〈odr. plī〉 1. {{001f}}koji je zagrijan 2. {{001f}}u kojemu se održava viša temperatura, u koji ne prodire hladnoća, koji dobro čuva tjelesnu temperaturu 3. {{001f}}pren. a. {{001f}}koji izražava suosjećanje ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vrȗć — prid. 〈odr. ī, komp. vr‹ćī〉 1. {{001f}}koji ima visoku temperaturu, jako zagrijan, vreo, opr. hladan 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}usrdan, srdačan b. {{001f}}jak, žestok [∼a atmosfera] c. {{001f}}vatren, strastan [∼a žena] ∆ {{001f}}∼a linija brza… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùsrdan — prid. 〈odr. dnī〉 koji se ističe srdačnošću; srdačan, ljubazan, topao …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.