sravniti

srávniti (što) svrš. <prez. srȃvnīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. srȃvnjen>
DEFINICIJA
1. usporediti [sravniti s dokumentima]
2. potpuno srušiti, razrušiti (slika ravne površine)
FRAZEOLOGIJA
sravniti sa zemljom 1. porušiti do temelja, uništiti (ob. o zgradama, naseljima i gradovima nakon potresa ili bombardiranja) 2. pretući koga do krajnje mjere
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. ravan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • srávniti — (što) svrš. 〈prez. srȃvnīm, pril. pr. īvši, prid. trp. srȃvnjen〉 1. {{001f}}usporediti [∼ s dokumentima] 2. {{001f}}potpuno srušiti, razrušiti (slika ravne površine) ⃞ {{001f}}∼ sa zemljom 1. {{001f}}porušiti do temelja, uništiti (ob. o zgradama …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sravnjivati — sravnjívati (što) nesvrš. <prez. sràvnjujēm, pril. sad. sràvnjujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. sravniti ETIMOLOGIJA vidi sravniti …   Hrvatski jezični portal

  • komparírati — (što) dv. 〈prez. kompàrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. kompàrīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(po)tražiti sličnosti i razlike između dvaju predmeta, pojava i sl.; usporediti/uspoređivati, sravniti/sravnjivati 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sravnjívati — (što) nesvrš. 〈prez. sràvnjujēm, pril. sad. sràvnjujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}sravniti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zbrı̏sati — svrš. 〈prez. zbrı̏šēm, pril. pr. āvši, prid. trp. zbrı̏sān〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}ukloniti brisanjem b. {{001f}}pren. porušiti, uništiti, sravnati sa zemljom [∼ s lica Zemlje uništiti, sravniti sa zemljom] 2. {{001f}}(∅) žarg. pobjeći, dati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zèmlja — zèmlj|a ž 〈N mn zȅmlje, G zemáljā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}(Zemlja) planet na kojem živimo, treći unutarnji planet Sunčeva sustava s jednim prirodnim satelitom (Mjesec) b. {{001f}}mjesto, prostor života i ljudske djelatnosti; svijet 2. {{001f}}a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • koventrirati — koventrírati (što) dv. <prez. kovèntrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA bombardiranjem sravniti/sravnjivati sa zemljom ETIMOLOGIJA prema engleskom gradu Coventryju koji su u 2. svjetskom ratu Nijemci razorili… …   Hrvatski jezični portal

  • komparirati — komparírati (što) dv. <prez. kompàrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. kompàrīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (po)tražiti sličnosti i razlike između dvaju predmeta, pojava i sl.; sravniti/sravnjivati, usporediti/uspoređivati …   Hrvatski jezični portal

  • zbrisati — zbrȉsati svrš. <prez. zbrȉšēm, pril. pr. āvši, prid. trp. zbrȉsān> DEFINICIJA 1. (što) a. ukloniti brisanjem b. pren. porušiti, uništiti, sravnati sa zemljom [zbrisati s lica Zemlje uništiti, sravniti sa zemljom] 2. (Ø) žarg. pobjeći, dati… …   Hrvatski jezični portal

  • zemlja — zèmlja ž <N mn zȅmlje, G zemáljā> DEFINICIJA 1. a. (Zemlja) planet na kojem živimo, treći unutarnji planet Sunčeva sustava s jednim prirodnim satelitom (Mjesec) b. mjesto, prostor života i ljudske djelatnosti; svijet 2. površina Zemlje,… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.