srasti

srȃsti svrš. <prez. srástem, pril. pr. -āvši, prid. rad. srȃstao, prid. trp. srȃšten, gl. im. srástānje>
DEFINICIJA
1. rastući spojiti se u jedno, rastući ući jedno u drugo
2. pren. potpuno se prožeti ili stopiti
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. rasti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • srȃsti — svrš. 〈prez. srástem, pril. pr. āvši, prid. rad. srȃstao, prid. trp. srȃšten, gl. im. srástānje〉 1. {{001f}}rastući spojiti se u jedno, rastući ući jedno u drugo 2. {{001f}}pren. potpuno se prožeti ili stopiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • srasti — स्रस्ति …   Indonesian dictionary

  • srastanje — srástānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. srasti 2. lingv. sljubljivanje najmanje dviju riječi u tvorenicu ETIMOLOGIJA vidi srasti …   Hrvatski jezični portal

  • srašćivati — srašćívati nesvrš. <prez. ćujēm, pril. sad. ćujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. srasti, sraštati ETIMOLOGIJA vidi srasti …   Hrvatski jezični portal

  • sraštati — sráštati (Ø, s čim) nesvrš. <prez. srȃštām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. srasti ETIMOLOGIJA vidi srasti …   Hrvatski jezični portal

  • prìrāsti — (∅) svrš. 〈prez. prirástem, pril. pr. āvši, prid. rad. prìrāstao/prìrāsla ž〉 urasti, srasti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • srašćívati — nesvrš. 〈prez. ćujēm, pril. sad. ćujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}srasti{{/ref}}, {{ref}}sraštati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • srástānje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}srasti{{/ref}} 2. {{001f}}lingv. sljubljivanje najmanje dviju riječi u tvorenicu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sráštati — (∅, s čim) nesvrš. 〈prez. srȃštām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}srasti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sužívjeti se — (s kim, s čim) svrš. 〈prez. sùžīvīm se, pril. pr. ēvši se, prid. trp. sùžīvljen〉 priviknuti se na koga ili što, srasti, prilagoditi se živeći zajedno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.