sramotan

srȁmotan prid. <odr. -tnī>
DEFINICIJA
1. koji izaziva sramotu; sraman [sramotan čin; sramotno djelo]
2. nepristojan, opscen [sramotne riječi]
ETIMOLOGIJA
vidi sram

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • nȅčastan — prid. 〈odr. snī〉 koji nema časti; sramotan, nepošten [∼ čin] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rúžan — rúž|an prid. 〈odr. rȗžnī〉 1. {{001f}}koji svojom vanjštinom, oblikom izaziva neugodan dojam, opr. lijep 2. {{001f}}nepristojan, neuljudan, sramotan (o postupku, ponašanju) ⃞ {{001f}}ni dužan ni ∼an nikome ne dugovati zahvalnost; (ne reći) ni… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • srȁmotno — pril. na sramotan način, sramno [postupiti ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • srámnōst — ž svojstvo onoga što je sramotno ili svojstvo onoga koji je sramotan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sramnost — srámnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je sramotno ili svojstvo onoga koji je sramotan ETIMOLOGIJA vidi sram …   Hrvatski jezični portal

  • sramotno — srȁmotno pril. DEFINICIJA na sramotan način, sramno [postupiti sramotno] ETIMOLOGIJA vidi sram …   Hrvatski jezični portal

  • ružan — rúžan prid. <odr. rȗžnī> DEFINICIJA 1. koji svojom vanjštinom, oblikom izaziva neugodan dojam, opr. lijep 2. nepristojan, neuljudan, sramotan (o postupku, ponašanju) FRAZEOLOGIJA ni dužan ni ružan nikome ne dugovati zahvalnost; (ne reći) ni …   Hrvatski jezični portal

  • nečastan — nȅčastan prid. <odr. snī> DEFINICIJA koji nema časti [nečastan čin]; nepošten, sramotan ETIMOLOGIJA vidi nečast …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.