sprezati

sprézati nesvrš. <prez. sprȇžēm, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. v. spregnuti
2. gram. navoditi, nizati, mijenjati oblike glagola po odgovarajućem redoslijedu i prema određenim pravilima; konjugirati
ETIMOLOGIJA
vidi spregnuti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sprézati — nesvrš. 〈prez. sprêžēm, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}spregnuti{{/ref}} 2. {{001f}}gram. navoditi, nizati, mijenjati oblike glagola po odgovarajućem redoslijedu i prema određenim pravilima; konjugirati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • konjugírati — (što) nesvrš. 〈prez. konjùgīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}gram. mijenjati glagol po licima u, broju, vremenu, načinu; sprezati 2. {{001f}}biol. oploditi/oplođavati se (o nekim algama i jednostaničnim organizmima) ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sprézānje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}sprezati{{/ref}} 2. {{001f}}gram. promjena oblika glagola prema licima, broju, vremenima i načinima; konjugiranje, opr. sklonidba …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sprezanje — sprézānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. sprezati 2. gram. promjena oblika glagola prema licima, broju, vremenima i načinima; konjugiranje, opr. sklonidba ETIMOLOGIJA vidi spregnuti …   Hrvatski jezični portal

  • konjugirati — konjugírati (što) nesvrš. <prez. konjùgīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. gram. mijenjati glagol po licima u, broju, vremenu, načinu; sprezati 2. oploditi/oplođavati se o nekim algama i jednostaničnim organizmima… …   Hrvatski jezični portal

  • nespreziv — nesprèziv prid. DEFINICIJA koji se ne može sprezati ETIMOLOGIJA ne + v. spregnuti …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.