sprezanje

sprézānje sr
DEFINICIJA
1. <gl. im.>, v. sprezati
2. gram. promjena oblika glagola prema licima, broju, vremenima i načinima; konjugiranje, opr. sklonidba
ETIMOLOGIJA
vidi spregnuti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sprézānje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}sprezati{{/ref}} 2. {{001f}}gram. promjena oblika glagola prema licima, broju, vremenima i načinima; konjugiranje, opr. sklonidba …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Croate — Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate Hrvatski Parlée en Croatie, Bosnie Herzégovine, Serbie (Voïvodine) et d’autres pays Région Europe centrale …   Wikipédia en Français

  • Langue croate — Croate  Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate …   Wikipédia en Français

  • СОПРЯЖЕНИЕ — образование контакта между конструктивными элементами или деталями конструкций или машин (Болгарский язык; Български) съединение; сглобка; съчетаване (Чешский язык; Čeština) spoj; vazba; styk (Немецкий язык; Deutsch) Verbindung; Anschluß… …   Строительный словарь

  • СОПРЯЖЕНИЕ БАЛОК ГЛУХОЕ — сопряжение балок, превращенное в соединение (Болгарский язык; Български) челно съединение на греди (Чешский язык; Čeština) tuhý spoj trámů (Немецкий язык; Deutsch) durchgehende Verbindung (Венгерский язык; Magyar) gerendák merev csatlakozása… …   Строительный словарь

  • СОПРЯЖЕНИЕ БАЛОК СВОБОДНОЕ — сопряжение балок без соединения их (Болгарский язык; Български) свободно съединение на греди (Чешский язык; Čeština) styk trámů; pohyblivý spoj trámů (Немецкий язык; Deutsch) freie Verbindung; freie Trägerverbindung (Венгерский язык; Magyar)… …   Строительный словарь

  • konjugácija — ž 1. {{001f}}gram. mijenjanje glagola po licima, broju, vremenima i načinima; sprezanje 2. {{001f}}biol. oblik oplodnje nekih algi i jednostaničnih praživotinja (trepetljikaša) sastoji se u tome da se dva organizma združe neko vrijeme i zamijene… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sizigija — sizìgija ž DEFINICIJA 1. astron. a. Mjesečeve faze mlađak i uštap kada su Sunce, Mjesec i Zemlja u približno istom pravcu b. moment konjunkcije ili opozicije svemirskih tijela sa Suncem 2. lingv. a. sprega, sprezanje glagola; konjugacija b. knjiž …   Hrvatski jezični portal

  • joga — jóga ž <D L i> DEFINICIJA disciplina kojom se postiže duhovna moć, hinduska tehnika koncentracije i meditacije [karma joga vježbe ispravnog djelovanja u svakidašnjem životu; tantra joga kontrola spolne energije; hatha joga tjelesna… …   Hrvatski jezični portal

  • konjugirati — konjugírati (što) nesvrš. <prez. konjùgīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. gram. mijenjati glagol po licima u, broju, vremenu, načinu; sprezati 2. oploditi/oplođavati se o nekim algama i jednostaničnim organizmima… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.