spregnuti

sprégnuti (sprȇći) (koga, što, se) svrš. <prez. sprȇgnēm, pril. pr. -ūvši, prid. trp. sprȇgnūt>
DEFINICIJA
1. upregnuti, zapregnuti
2. stegnuti (konopcem i sl.), zategnuti
3. djelovati zajedno, povezano [prednost akcije iskazuje se posebno kada su poslovi prodaje spregnuti sa uslugama]
SINTAGMA
spregnuti nosači građ. nosači izrađeni od dva materijala
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. pregnuti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sprégnuti — (sprêći) (koga, što, se) svrš. 〈prez. sprêgnēm (se), pril. pr. ūvši (se), prid. trp. sprêgnūt〉 1. {{001f}}upregnuti, zapregnuti 2. {{001f}}stegnuti (konopcem i sl.), zategnuti 3. {{001f}}djelovati zajedno, povezano [prednost akcije iskazuje se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sprezati — sprézati nesvrš. <prez. sprȇžēm, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. v. spregnuti 2. gram. navoditi, nizati, mijenjati oblike glagola po odgovarajućem redoslijedu i prema određenim pravilima; konjugirati ETIMOLOGIJA vidi spregnuti …   Hrvatski jezični portal

  • sprézati — nesvrš. 〈prez. sprêžēm, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}spregnuti{{/ref}} 2. {{001f}}gram. navoditi, nizati, mijenjati oblike glagola po odgovarajućem redoslijedu i prema određenim pravilima; konjugirati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • suspregnuti — susprégnuti (sùsprēći) (koga, što, se) svrš. <prez. sùsprēgnēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. sùsprēgnūt> DEFINICIJA 1. (koga, što) vladati, kontrolirati 2. obuzdati se, suzdržati se [suspregnuti se od slatkog jela; suspregnuti se jakog… …   Hrvatski jezični portal

  • sprega — sprȅga ž <D L sprȅzi> DEFINICIJA 1. par (dvoje) tegleće marve u zaprezi 2. pren. povezanost najmanje dvaju čimbenika u postizanju zajedničkog cilja [sprega novca i energije; sprega čiste literature i umijeća pisanja; povratna sprega] 3.… …   Hrvatski jezični portal

  • sprežnjak — spréžnjāk m <N mn aci> DEFINICIJA tehn. distancijski vijak koji služi kao spojni element za održavanje strojnih dijelova na određenoj međusobnoj udaljenosti ETIMOLOGIJA vidi spregnuti …   Hrvatski jezični portal

  • sprezanje — sprézānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. sprezati 2. gram. promjena oblika glagola prema licima, broju, vremenima i načinima; konjugiranje, opr. sklonidba ETIMOLOGIJA vidi spregnuti …   Hrvatski jezični portal

  • nespreziv — nesprèziv prid. DEFINICIJA koji se ne može sprezati ETIMOLOGIJA ne + v. spregnuti …   Hrvatski jezični portal

  • uspregnuti — usprégnuti se svrš. <prez. ùsprēgnēm se, pril. pr. ūvši se, prid. trp. ùsprēgnūt> DEFINICIJA suzdržati se od nagle provale osjećaja ili potrebe za govorom [htio sam oštro odgovoriti, ali sam se uspregnuo]; suspregnuti se ETIMOLOGIJA u + v.… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.