blašče

blȁšče sr <G -ta, zb. -ād>
DEFINICIJA
mlado od blaga; marvinče, živinče, blažinče
ETIMOLOGIJA
vidi blago

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • blažínče — sr, {{c=1}}v. {{ref}}blašče{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • marvínče — sr 〈G ta, zb. N ād, G ādi〉 grlo marve, grlo stoke; blašče, živinče, marše …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • živínče — sr 〈G ta〉, {{c=1}}v. {{ref}}blašče{{/ref}}, {{ref}}marvinče{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • blažinče — blažínče sr DEFINICIJA v. blašče ETIMOLOGIJA vidi blago …   Hrvatski jezični portal

  • živinče — živínče sr <G ta, zb. žìvīnčād> DEFINICIJA usp. blašče, marvinče ETIMOLOGIJA vidi živina …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.