spretan

sprȅtan prid.
DEFINICIJA
1. <odr. -tnī>
2. koji umije nešto dobro izvesti, obaviti; vješt, umješan
3. okretan [fizički spretan]
ONOMASTIKA
pr. (nadimačko): Sprètnjāk (Spretnjȃk) (Jastrebarsko)
ETIMOLOGIJA
prasl. *sъprętьnъ (slov. spreten) ≃ *sъprętati (rus. sprjátat')

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • ОПРЯТНОСТЬ — ОПРЯТНЫЙ ОПРЯТНОСТЬ Слово опрятный в современном русском языке обозначает чистый, чистоплотный, тщательно убранный . (Ср. у Пушкина в «Евгении Онегине»: Опрятней модного паркета Блистает речка, льдом одета.) От этого имени прилагательного… …   История слов

  • spretnik — sprȅtnīk m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA onaj koji je spretan, organiziran ETIMOLOGIJA vidi spretan …   Hrvatski jezični portal

  • spretno — sprȅtno pril. DEFINICIJA na spretan način, sa spretnošću, vješto, umješno, okretno ETIMOLOGIJA vidi spretan …   Hrvatski jezični portal

  • spretnost — sprȅtnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina i stanje onoga koji je spretan/onoga što je spretno ETIMOLOGIJA vidi spretan …   Hrvatski jezični portal

  • spretnjaković — spretnjáković m DEFINICIJA pejor. onaj koji nije spretan ETIMOLOGIJA vidi spretan …   Hrvatski jezični portal

  • nespretan — nèspretan prid. <odr. tnī>, opr. spretan DEFINICIJA ETIMOLOGIJA ne + v. spretan …   Hrvatski jezični portal

  • cȓv — m 〈G mn cŕvā/cŕvī〉 1. {{001f}}razg. a. {{001f}}naziv za ličinku većine kukaca, kreće se uvijanjem tijela b. {{001f}}onaj koji je sitan u odnosu na onoga koji je velik 2. {{001f}}pren. vrlo marljiva osoba [marljiv kao ∼; pretvoriti se u ∼a u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • elegàntan — elegànt|an prid. 〈odr. tnī〉 1. {{001f}}koji se odlikuje elegancijom [∼an čovjek] 2. {{001f}}pren. koji je spretan, prikladan u situaciji kad što valja izbjeći ili se vješto postaviti [∼an odgovor; ∼no rješenje] ✧ {{001f}}fr. ← lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • elàstičan — prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji ima svojstvo tvari da nakon prestanka sile koja mu je promijenila oblik, poprimi prvotni oblik; rastezljiv, pružljiv, savitljiv [∼ zavoj] 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}koji se lako prilagođuje; prilagodljiv b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȁčkast — prid. 〈odr. ī〉 koji je nalik mački, koji ima svojstva mačke (spretan, koji se umiljava, umiljavajući) [∼o ophođenje] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.