sračunati

sračùnati (što) svrš. <prez. sračùnām, pril. pr. -āvši, prid. trp. srȁčunāt>
DEFINICIJA
1. procijeniti, proračunati
2. (na što) usmjeriti što na željenu posljedicu
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. račun, računati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sračùnati — (što) svrš. 〈prez. sračùnām, pril. pr. āvši, prid. trp. srȁčunāt〉 1. {{001f}}procijeniti, proračunati 2. {{001f}}(na što) usmjeriti što na željenu posljedicu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sračunavati — sračunávati (što) nesvrš. <prez. sračùnāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. sračunati ETIMOLOGIJA vidi sračunati …   Hrvatski jezični portal

  • sračunávati — (što) nesvrš. 〈prez. sračùnāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}sračunati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sračunato — srȁčunāto pril. DEFINICIJA smišljeno, s računom, proračunano ETIMOLOGIJA vidi sračunati …   Hrvatski jezični portal

  • sračunatost — srȁčunātōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je sračunat ili svojstvo onoga što je sračunato ETIMOLOGIJA vidi sračunati …   Hrvatski jezični portal

  • komputacija — komputácija ž DEFINICIJA tehn. 1. računanje 2. zbrajanje podataka ETIMOLOGIJA lat. computatio ≃ computare: sračunati, zbrojiti …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.