strastven

strȁstven prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
koji je prožet strašću, usp. strast (1)
ETIMOLOGIJA
vidi strast

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • strástven — a o prid. (ȃ) zastar. strasten: strastven moški / strastveno poljubljanje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • fràncūskī — fràncūsk|ī prid. koji se odnosi na Francusku i Francuze ∆ {{001f}}∼a bolest pat. zast. sifilis; frenjak, franka; ∼a kapa kapa bez zaslona ili oboda, u prvobitnoj izradbi s manjim repićem na tjemenu i tamnoplave boje; beretka (fr.: bretonska);… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pasiònīran — prid. 〈odr. ī〉 koji je obuzet pasijom, koji snažno osjeća, koji je zanesen čime; strastven, oduševljen [∼i filatelist; ∼i posjetilac koncerata] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • plàmen — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji plamti, bukti, koji je od plamena; ognjen, vatren, plaman [∼i jezici] 2. {{001f}}svijetao, sjajan, blistav 3. {{001f}}pren. a. {{001f}}koji je pun osjećaja; vreo, vruć b. {{001f}}vatren, strastven [∼a ljubav; ∼i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȕnokr̄van — pȕnokr̄v|an prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}razg. koji ima zdravu krv, opr. malokrvan 2. {{001f}}koji je čiste, nepomiješane pasmine [∼no arapsko grlo] 3. {{001f}}koji odiše puninom [∼ni slikar; ∼ni umjetnik]; ispunjen, bogat čime, strastven, pravi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • strȁstveno — pril. na način onoga koji je strastven, sa strašću, {{c=1}}usp. {{ref}}strast (1){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • strȁstvenōst — ž 〈G osti, I osti/ ošćú〉 svojstvo, stanje onoga koji je strastven …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vȁtren — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji se odnosi na vatru, koji je od vatre b. {{001f}}koji je boje vatre; žarki 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}koji je nagle, žestoke naravi, neobuzdan, silovit [∼i konj] b. {{001f}}gorljiv, zdušan [∼i pristaša] c …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • strastveno — strȁstveno pril. DEFINICIJA sa strašću, na način onoga koji je strastven, usp. strast (1) ETIMOLOGIJA vidi strast …   Hrvatski jezični portal

  • strastvenost — strȁstvenōst ž <G osti, I osti/ ošćú> DEFINICIJA svojstvo, stanje onoga koji je strastven ETIMOLOGIJA vidi strast …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.