stožast

stȍžast prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
koji je nalik stošcu
SINTAGMA
stožasta ploha mat. ploha koja nastaje rotacijom jednog pravca (izvodnice) oko neke osi, koju izvodnica siječe u jednoj točki (vrhu); konusna ploha
ETIMOLOGIJA
vidi stog

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • kòničan — prid. 〈odr. čnī〉 koji je u obliku konusa, koji je kao konus; kao čunj, čunjast; koji je kao stožac, stožast …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • čȕnjast — prid. 〈odr. ī〉 koji je u obliku čunja; stožast …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • konusni — kónusnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na konus, koji ima osobine konusa SINTAGMA konusna ploha mat. stožasta ploha, v. stožast ; konusna projekcija kartografska projekcija u kojoj se meridijani i paralele ucrtavaju na konusni plašt koji se… …   Hrvatski jezični portal

  • koničan — kòničan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji je u obliku konusa, koji je kao konus, kao čunj, kao stožac; čunjast, stožast ETIMOLOGIJA vidi konus …   Hrvatski jezični portal

  • čunjast — čȕnjast prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji je u obliku čunja; stožast ETIMOLOGIJA vidi čunj …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.