diluvij

dìlūvij m
DEFINICIJA
geol. ledeno doba kvartara u kojem se pojavio prethistorijski čovjek; deluvij, usp. pleistocen
ETIMOLOGIJA
lat. diluvialis ≃ diluvium: potop, poplava

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • dìlūvij — m geol., {{c=1}}v. {{ref}}pleistocen{{/ref}} ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dilúvij — a m (ú) geol. starejša doba kvartarja; pleistocen: geološke najdbe iz konca diluvija …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • diluvijski — dìlūvijskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na diluvij ETIMOLOGIJA vidi diluvij …   Hrvatski jezični portal

  • deluvij — dèlūvij (delȗvij) m DEFINICIJA v. diluvij ETIMOLOGIJA lat. deluere: sprati, otopiti, v. diluvij …   Hrvatski jezični portal

  • dìlūvijskī — prid. koji se odnosi na diluvij …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kenozòik — m geol. posljednja era u geološkom razvoju Zemlje; dijeli se na dva razdoblja: tercijar (paleogen i neogen) i kvartar (pleistocen ili diluvij i holocen ili aluvij), {{c=1}}usp. {{ref}}prekambrij{{/ref}}, {{ref}}paleozoik{{/ref}},… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kvàrtār — m 〈G kvartára〉 geol. razdoblje u razvoju Zemlje, mlađa formacija kenozoičkog doba; dijeli se na epohe: pleistocen (diluvij) i holocen (aluvij), {{c=1}}usp. {{ref}}kenozoik{{/ref}} ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • plèistocēn — m geol. razdoblje geološke prošlosti Zemlje, prvo, najduže, ledeno razdoblje kvartara, pojava prethistorijskog čovjeka; diluvij, {{c=1}}usp. {{ref}}kenozoik{{/ref}} ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kvartar — kvàrtār m <G kvartára> DEFINICIJA geol. posljednje razdoblje geološke prošlosti Zemlje, mlađa kenozojska formacija sastavljena od dva perioda (pleistocen/diluvij i holocen/aluvij); osciliranje klime izazvalo nekoliko glacijala i… …   Hrvatski jezični portal

  • pleistocen — plèistocēn m DEFINICIJA geol. posljednje razdoblje geološke prošlosti Zemlje (prvo, najduže razdoblje kvartara), usp. diluvij ETIMOLOGIJA grč. pleístos: najviše (← polýs: mnogo) + cen …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.