staretinar

staretìnār m <G staretinára>
DEFINICIJA
trgovac starim, rabljenim potrošnim i upotrebnim predmetima; kramar
ETIMOLOGIJA
vidi star

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • staretìnār — m (staretìnārka ž) 〈G staretinára〉 trgovac starim, rabljenim potrošnim i upotrebnim predmetima; kramar …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • krȁmār — m 1. {{001f}}a. {{001f}}trgovac koji prodaje kramu na sajmu b. {{001f}}onaj koji prodaje rabljenu robu; staretinar 2. {{001f}}pejor. onaj koji može misliti samo na svoje sitne probitke; malograđanin, filistar, ćifta …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • staretinárnica — ž prodavaonica u kojoj radi staretinar, trgovina starim stvarima …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • staretìnārski — pril. kao staretinar, na način staretinara …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • staretinarski — staretìnārski pril. DEFINICIJA kao staretinar, na način staretinara ETIMOLOGIJA vidi star …   Hrvatski jezični portal

  • staretinarka — staretìnārka ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA v. staretinar ETIMOLOGIJA vidi star …   Hrvatski jezični portal

  • staretinarnica — staretinárnica ž DEFINICIJA prodavaonica u kojoj radi staretinar, trgovina starim stvarima ETIMOLOGIJA vidi star …   Hrvatski jezični portal

  • kramar — krȁmār m DEFINICIJA 1. a. trgovac koji prodaje kramu na sajmu b. onaj koji prodaje rabljenu robu; staretinar 2. pejor. onaj koji može misliti samo na svoje sitne probitke; malograđanin, filistar, ćifta ETIMOLOGIJA vidi krama …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.