višenamjenski

višenámjenskī prid.
DEFINICIJA
koji ima više namjena, koji može služiti u razne svrhe; multifunkcionalni
SINTAGMA
višenamjenski pisači inform. vrsta pisača koji osim ispisivanja mogu skenirati dokumente, obavljati poslove fotokopirnog uređaja, slati e-mailove i dr.
ETIMOLOGIJA
više- + v. namijeniti, namjenski

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • višenamjenski — višenámjenski pril. DEFINICIJA tako da služi u razne svrhe ETIMOLOGIJA vidi višenamjenski …   Hrvatski jezični portal

  • višenámjenski — pril. tako da služi u razne svrhe …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • višenámjenskī — prid. koji ima više namjena, koji može služiti u razne svrhe; multifunkcionalni ∆ {{001f}}∼ pisači inform. vrsta pisača koji osim ispisivanja mogu skenirati dokumente, obavljati poslove fotokopirnog uređaja, slati e mailove i dr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • multifunkcionalan — mȕltifunkcionālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji objedinjuje više funkcija, koji je namijenjen obavljanju više zadaća; višenamjenski ETIMOLOGIJA multi + v. funkcija …   Hrvatski jezični portal

  • jezik — jèzik m <V iče, N mn ici, G jȅzīkā> DEFINICIJA 1. anat. pokretljiv mišić u usnoj šupljini čovjeka i životinja, organ za okus i uzimanje hrane, u čovjeka jedan od organa govora [hrapav jezik] 2. pren. a. ono što oblikom podsjeća na jezik… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.