stazim

stàzīm m
DEFINICIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • stasimon — stasìmōn m <G stasimóna> DEFINICIJA pov. kazal. korska pjesma u grčkoj drami između dijaloških dijelova; stazim ETIMOLOGIJA grč. stásimon ← stásimos: koji stoji …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.