složenica

složènica ž
DEFINICIJA
lingv. vrsta riječi sastavljena od dvije ili više osnova ili leksema (npr. austrougarski, klorovodik)
ETIMOLOGIJA
vidi složiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • složènica — ž lingv. vrsta riječi sastavljena od dvije ili više osnova ili leksema (npr. austrougarski, klorovodik) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bȁša — m 〈N mn e, G bȃšā〉 1. {{001f}}pov. (u Osmanskom Carstvu) glava, glavar, poglavar, starješina; prvak, odličnik 2. {{001f}}kao druga sastavnica složenica: glavni, najstariji, najbolji [bulju∼; deli∼; haram∼; su∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • BEZ- — {{upper}}BEZ {{/upper}} (u morfonološkim promjenama be , bes , beš , beza ) prefiks za tvorbu složenica 1. {{001f}}imeničkih; znači nedostatak, nijekanje ili suprotnost onoga što znači osnovna imenica [bespolnost; bezbroj] 2. {{001f}}pridjevnih;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • NADRI- — {{upper}}NADRI {{/upper}} kao prvi dio imeničkih i pridjevskih složenica znači tobožnji, takozvani, lažni [nadriliječnik; nadriknjiga]; {{upper}}NAZOVI {{/upper}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • OPĆE- — {{upper}}OPĆE {{/upper}} kao prvi dio složenica s pridjevom ili prilogom pokazuje 1. {{001f}}da se pojam sadržan u drugom dijelu složenice uzima u cjelini bez pojedinačnog izdvajanja [općenarodni; općeljudski] 2. {{001f}}da se ono što znači drugi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍsnova — ȍsnov|a ž 1. {{001f}}a. {{001f}}ono na čemu se što gradi, tvori, stvara [bez ∼e; mijenjati iz ∼e; na ∼i (čega); u ∼i]; temelj, baza b. {{001f}}glavno ili odlučujuće načelo [sve ovdje radimo na komercijalnoj ∼i] 2. {{001f}}lingv. dio riječi koji… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • PETERO- — {{upper}}PETERO {{/upper}} ({{upper}}PETO {{/upper}}i {{upper}}PETORO {{/upper}}) kao prvi dio složenica znači da je čega pet (onoga što znači drugi dio) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • PLAVO- — {{upper}}PLAVO {{/upper}} kao prvi dio pridjevskih složenica pokazuje da je drugi (ponekad okrnjeni, skraćeni) dio imenice ili pridjeva plave nijanse [plavožut] ili plav [plavook ← plav + o + ok(o)] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • RIĐO- — {{upper}}RIĐO {{/upper}} kao prvi dio imeničkih i pridjevskih složenica označava da je ono što je iskazano drugim dijelom složenice riđe boje [riđokos koji je riđe kose (riđ + o + kos(a) + ∅)] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • RUJNO- — {{upper}}RUJNO {{/upper}} kao prvi dio pridjevskih složenica pokazuje da je ono što predstavlja drugi dio rujne nijanse [rujnosmeđ; rujnokos] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.