stijeg

stijȇg m <N mn stjȅgovi/stijȇzi ekspr. knjiš.>
DEFINICIJA
1. zastava
2. koplje na kojem je zastava
FRAZEOLOGIJA
na pola stijega 1. znak žalosti, korote 2. fam. izgledati tužno, neraspoloženo;
stati pod čiji stijeg retor. svrstati se na neku stranu, boriti se za nešto
ETIMOLOGIJA
prasl. *stęgъ, *stěgъ (rus. stjag)

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • stijêg — m 〈N mn stjȅgovi/stijêzi ekspr. knjiš.〉 1. {{001f}}zastava 2. {{001f}}koplje na kojem je zastava ⃞ {{001f}}na pola ∼a 1. {{001f}}znak žalosti, korote 2. {{001f}}fam. izgledati tužno, neraspoloženo; stati pod čiji ∼ retor. svrstati se na neku… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stjegonoša — stjegònoša m <N mn e> DEFINICIJA 1. arh. ekspr. onaj koji nosi stijeg; zastavnik 2. pren. iron. glasnogovornik neke ideje [taj stjegonoša; glavni stjegonoša] ETIMOLOGIJA v. stijeg + v. nositi …   Hrvatski jezični portal

  • bàrjāk — m 〈G barjáka, N mn barjáci〉 reg. 1. {{001f}}pov. platno simboličkog značenja, određenih kombinacija boja i znakova; bajrak, zastava, stijeg 2. {{001f}}pov. vojn. a. {{001f}}odred vojske u Osmanskom Carstvu (koji nosi svoju zastavu) b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȍplje — kȍplj|e sr 〈G a, G mn kȍpāljā/kôpljā〉 1. {{001f}}pov. dugo i zašiljeno oružje za borbu ili lov udarom ili bacanjem 2. {{001f}}sport disciplina lake atletike [hitac ∼em] 3. {{001f}}meton. motka, stijeg za zastavu ⃞ {{001f}}baciti ∼e u trnje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stjegònoša — m 〈N mn e〉 1. {{001f}}arh. ekspr. onaj koji nosi stijeg; zastavnik 2. {{001f}}pren. iron. glasnogovornik neke ideje [taj ∼; glavni ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zȃstava — zȃstav|a ž platnena površina simboličkog značenja, platno određenih kombinacija boja i znakova, ob. predviđeno da se pričvrsti na stijeg [imati ∼u, pov. imati nezavisnost i suverenost]; barjak ∆ {{001f}}bijela ∼a znak predaje; ∼a na pola koplja… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • barjak — bàrjāk m <G barjáka, N mn barjáci> DEFINICIJA reg. 1. pov. platno simboličkog značenja, određenih kombinacija boja i znakova; bajrak, zastava, stijeg 2. pov. vojn. a. odred vojske u Osmanskom Carstvu (koji nosi svoju zastavu) b. zast.… …   Hrvatski jezični portal

  • koplje — kȍplje sr <G a, G mn kȍpāljā/kȏpljā> DEFINICIJA 1. pov. dugo i zašiljeno oružje za borbu ili lov udarom ili bacanjem 2. sport disciplina lake atletike [hitac kopljem] 3. meton. motka, stijeg za zastavu FRAZEOLOGIJA baciti koplje u trnje… …   Hrvatski jezični portal

  • zastava — zȃstava ž DEFINICIJA platnena površina simboličkog značenja, platno određenih kombinacija boja i znakova, ob. predviđeno da se pričvrsti na stijeg; barjak [imati zastavu, pov. imati nezavisnost i suverenost] SINTAGMA bijela zastava znak predaje;… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.