slučajnost

slučájnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
svojstvo onoga što je slučajno [Vi ovdje! Kakva slučajnost!]; koincidencija
ETIMOLOGIJA
vidi slučiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • slučájnōst — ž svojstvo onoga što je slučajno; koincidencija [Vi ovdje! Kakva ∼ !] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slučájnost — i ž (ȃ) lastnost, značilnost slučajnega: moti me slučajnost izbora; slučajnost njegovega prestopka je očitna / roman prikazuje junaka, ki bi bil rad vzvišen nad slučajnostmi življenja ● redko zadnja točka na sestankih so običajno slučajnosti je… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • nezgodácija — ž razg. nezgoda kao stjecaj okolnosti, nepovoljan stjecaj okolnosti, neželjena slučajnost; nezgoda, neprilika, nevolja, komplikacija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nezgodacija — nezgodácija ž DEFINICIJA razg. nezgoda kao stjecaj okolnosti, nepovoljan stjecaj okolnosti, neželjena slučajnost; nezgoda, neprilika, nevolja, komplikacija ETIMOLOGIJA vidi nezgoda …   Hrvatski jezični portal

  • kazualnost — kazuálnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je kazualno; slučajnost, prigodnost ETIMOLOGIJA vidi kazus …   Hrvatski jezični portal

  • kontingencija — kontingèncija ž DEFINICIJA 1. moguć, slučajan, neočekivan, nepredvidiv događaj 2. teol. kršć. slučajnost (nenužnost) nekog stvarnog egzistentnog bivanja; stvorenost ETIMOLOGIJA lat. contingentia …   Hrvatski jezični portal

  • akcidencija — akcidèncija ž DEFINICIJA stjecaj okolnosti, slučajna oznaka ili moment, posljedica čina bez namjere; slučajnost, nebitnost, akcidens ETIMOLOGIJA srlat. accidentia ≃ accidens: slučajan, koji se dogodio ← accidere: pasti, slučiti (se), dogoditi… …   Hrvatski jezični portal

  • akcidentalnost — akcidentálnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA ono što je slučajno; slučajnost ETIMOLOGIJA vidi akcidencija …   Hrvatski jezični portal

  • kontingénca — e ž (ẹ̑) filoz. dejstvo, da nekaj je, pa bi lahko ne bilo, ali da je takšno, pa bi lahko ne bilo takšno; slučajnost, možnost: kontingenca biti …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • nújnost — i ž (ū) dejstvo, da je kaj nujno: a) združitev podjetij je nujnost; ekonomska, politična nujnost / dokazovati nujnost hitrejšega razvoja, večjega sodelovanja / izgovarjati se na nujnost svojega dela b) smrt je biološka nujnost; nujnost in… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.