steroidi

steroídi m mn <N steròīd, G steroída>
DEFINICIJA
kem. lipidni spojevi s više prstena u molekuli, prisutni su u svim živim stanicama; većina ih ima određene fiziološke funkcije; neki među njima, sintetički proizvedeni, zabranjeni za upotrebu sportašima
ETIMOLOGIJA
v. steroli + -id

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • Steroidi — steroidų statusas T sritis embriologija atitikmenys: lot. Syndroma adrenogenitale; Steroidi ryšiai: platesnis terminas – medžiagų apykaitos nepakankamumas sinonimas – adrenogenitalinis sindromas …   Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas

  • steroidi — {{hw}}{{steroidi}}{{/hw}}s. m. pl.  (sing. e ) Gruppo di composti organici, con caratteristica struttura a quattro anelli, comprendenti, tra altri, gli ormoni …   Enciclopedia di italiano

  • ȅstrogēni — m mn 〈N estrògēn, G estrogéna〉 fiziol. skupina ženskih spolnih hormona, po građi steroidi; luče ih jajnici, posteljica i kora nadbubrežne žlijezde (estron, estriol i estradiol) ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • steroide — pl.m. steroidi …   Dizionario dei sinonimi e contrari

  • Олхава — Скальный массив Олхава (Финляндия) Олхава (Olhava) скальный район Финляндии с трэдовыми маршрутами. Находится в весьма популярном (посещают до 70 тыс. туристов в год) национальном парке Реповеси, что в 130 км от российско финской границы. Массив… …   Энциклопедия туриста

  • steroidan — stȅroīdan prid. <odr. dnī> DEFINICIJA koji ima svojstva steroida, koji pripada steroidima ETIMOLOGIJA vidi steroidi …   Hrvatski jezični portal

  • steroli — steróli m mn <N stèrōl, G steróla> DEFINICIJA kem. policiklički nezasićeni alkoholi steroidne strukture, dobivaju se iz biljaka i životinja, usp. steroidi ETIMOLOGIJA v. {{(kole)sterol>>, {{(ergo)sterol>>, i sl …   Hrvatski jezični portal

  • kortikosteroidi — kortikosteroídi m mn <N kortikosteròīd, G kortikosteroída> DEFINICIJA 1. fiziol. grupa steroidnih hormona što ih luči nadbubrežna žlijezda (kortizol, kortizon itd.) 2. farm. izolirani, upotrebljavaju se kao lijekovi protiv upala, alergija i …   Hrvatski jezični portal

  • anabolički — anabòličkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na anabolizam [anabolički steroidi] ETIMOLOGIJA vidi anabolizam …   Hrvatski jezični portal

  • estrogeni — ȅstrogēni m mn <N estrògēn, G estrogéna> DEFINICIJA fiziol. skupina ženskih spolnih hormona, po građi steroidi, luče ih jajnici, posteljica i kora nadbubrežne žlijezde (estron, estriol C18H24O3 i estradiol C18H24O2) ETIMOLOGIJA grč. oȋstros …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.