stezati

stézati nesvrš. <prez. stȇžēm, pril. sad. stéžūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi stegnuti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • stézati — nesvrš. 〈prez. stêžēm, pril. sad. stéžūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}stegnuti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stézati — am nedov. (ẹ̄) knjiž. stiskati: jok ji steza grlo; brezoseb. v vratu ga steza; prim. iztezati …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vézati — (što, se) dv. 〈prez. vêžēm (se), pril. sad. véžūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}spojiti/spajati dva kraja (užeta i sl.) uzlom ili omčom b. {{001f}}obaviti/obavijati (uže i sl.) oko čega i pričvrstiti; svezati 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vezati — vézati (što, se) dv. <prez. vȇžēm, pril. sad. véžūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. a. spojiti/spajati dva kraja (užeta i sl.) uzlom ili omčom b. obaviti/obavijati (uže i sl.) oko čega i pričvrstiti 2. stegnuti/stezati nekome… …   Hrvatski jezični portal

  • federírati — federíra|ti (∅) nesvrš. 〈prez. fedèrīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 stezati se i rastezati kao feder, odskakati (kao feder ili koliko feder uzrokuje) [krevet ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kàiš — (kàjiš) m 〈N mn i/ evi, G ā/ ēvā〉 reg. 1. {{001f}}remen 2. {{001f}}prstenasti krug kovine; obruč ∆ {{001f}}opanci na ∼ opanci koji se vežu [Lipe ti su mlade Kaštelanke koje nose na ∼ opanke] ⃞ {{001f}}stegnuti/stezati ∼ postati skromniji u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȅmēn — m 〈G a〉 1. {{001f}}čvrsta traka od kože ili drugog materijala za razne namjene (učvršćuje hlače uz tijelo oko pasa i sl.); pojas, kaiš 2. {{001f}}tehn. vrpca od plastične mase, kože ili dr. koja služi kao gibljiva veza remenice u remenskim… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • spȑčiti se — svrš. 〈prez. (3. l. jd) spȑčī se, pril. pr. īvši se, prid. trp. spȑčen〉 stisnuti se tako da postane premaleno prema predviđenoj mjeri; ući u se, stezati na nekom mjestu, postati tijesan [odijelo se sprčilo] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tíštati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. tíštīm, pril. sad. tēći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}pritiskivati, stezati, žuljati, tiskati (2) [tište me cipele] 2. {{001f}}izazivati, zadavati brigu; osjećati se tegobno [ta me briga tišti] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šaráfiti — šaráfi|ti (što, koga) nesvrš. 〈prez. šàrāfīm, pril. sad. šaráfēći, gl. im. šaráfljēnje〉 reg. 1. {{001f}}(što) zavrtati, stezati zavrtanj; šrafati, šraufati 2. {{001f}}(koga) pren. nametati disciplinu [∼ti učenike]; gnjaviti, mučiti 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.