stijenje

stijȇnje sr zb.
DEFINICIJA
v. stijena [ovo/to stijenje]
ETIMOLOGIJA
vidi stijena

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • stijênje — sr zb. od stijena [ovo/to ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Vila Velebita — Der Vila Velebita Brunnen in Gospić Vila Velebita (Fee vom Velebit) ist ein kroatisches Lied. Es stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach der Illyrischen Bewegung. Die erste öffentliche Aufführung der Liedes fand im Jahr 1882 in… …   Deutsch Wikipedia

  • fluvioglàcijalan — prid. 〈odr. lnī〉 geol. koji je nastao djelovanjem ledenjaka na okolno tlo (stijenje, kamenje, zemlju) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slȃp — m 〈N mn slápovi〉 1. {{001f}}mjesto na kojem se voda tekućica prelijeva niz kamenje, stijenje (ob. s visine); buk, vodopad, padež 2. {{001f}}pren. ono što se naglo, brzo, u velikoj količini izlijeva ili prosipa (jaka svjetlost, bujna kosa) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slap — slȃp m <N mn slápovi> DEFINICIJA 1. mjesto na kojem se voda tekućica prelijeva niz kamenje, stijenje (ob. s visine); buk, vodopad 2. pren. ono što se naglo, brzo, u velikoj količini izlijeva ili prosipa (jaka svjetlost, bujna kosa)… …   Hrvatski jezični portal

  • štiti — štȉti (što) nesvrš. <prez. štȋm/štȉjēm, pril. sad. štȇći/štȉjūći, gl. im. šténje/štȉjēnje> DEFINICIJA zast. jez. knjiž. ekspr. čitati, v. ETIMOLOGIJA od starijega *čьtiti ≃ v. čitati …   Hrvatski jezični portal

  • stijena — stijéna ž <zb. stijȇnje> DEFINICIJA 1. tvrda kamena masa, kamena litica [eruptivne stijene; metamorfne stijene; sedimentne stijene]; greben, hrid 2. reg. zid unutar zgrade, pregradni zid FRAZEOLOGIJA bacati bob o stijenu posl. baviti se… …   Hrvatski jezični portal

  • fluvioglacijalan — fluvioglàcijalan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA geol. koji je nastao djelovanjem ledenjaka na okolno tlo (stijenje, kamenje, zemlju) ETIMOLOGIJA v. fluvijalan + v. glacijal, glacijalan …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.