složen

slȍžen prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
1. <prid. trp.>, v. složiti
2. koji je kompliciran; kompleksan, opr. jednostavan
SINTAGMA
složena država pol. država sastavljena od više različitih članica (npr. regija, kantona, zemalja i sl.) koja se može javljati kao federacija ili konfederacija, opr. unitarna država, v. unitaran;
složena funkcija mat. funkcija zadana kompozicijom dviju ili više funkcija;
složeni broj mat. prirodni broj, različit od 1, koji nije prost
ETIMOLOGIJA
vidi složiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • slóžen — žna o prid., slóžnejši (ọ ọ̄) katerega člani se ne prepirajo, si ne nasprotujejo: složen kolektiv; složna družina / složni sosedi; če bomo složni, bo naloga hitro opravljena; tudi v težavah so ostali složni / kot poziv bodimo složni // ki… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • jȅdnostāvan — jȅdnostāv|an prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}koji se sastoji od jednog dijela, koji je prvi oblik čega složenog; prost, opr. složen, kompliciran 2. {{001f}}koji se lako može shvatiti, izvršiti, riješiti itd. (lako rješiv; shvatljiv), opr. težak,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jednostavan — jȅdnostāvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji se sastoji od jednog dijela, koji je prvi oblik čega složenog; prost reg., opr. složen, kompliciran 2. koji se lako može shvatiti, izvršiti, riješiti itd. (lako rješiv, shvatljiv), opr. težak …   Hrvatski jezični portal

  • Meise — Meise …   Wikipedia

  • afrikáta — ž gram. fonetski složen konsonant, sliveni suglasnik; nastaje tako da se sastavni elementi artikuliraju kao cjelina na istom mjestu, npr. dž ← d {{upper}}+ {{/upper}}ž, c ← t + s; slivenik ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jȅdnostāvno — pril. 1. {{001f}}bez radnji, pojmova itd. koji otežavaju što, na način koji nije složen [provesti zamisao ∼], opr. komplicirajući, složeno, gubeći se u sporednostima ili suvišnim pojedinostima u fazama rada i sl. 2. {{001f}}bez velikih zahtjeva… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • komplìcīran — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji je težak za rješavanje ili razumijevanje; zamršen, složen, zapleten 2. {{001f}}razg. koji je težak po ponašanju i u komunikaciji [on je ∼ čovjek] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kòmpleksan — kòmpleks|an prid. 〈odr. snī〉 1. {{001f}}koji je sastavljen od više dijelova, materijala i sl. [∼an stroj]; složen 2. {{001f}}koji je krajnje zamršen [∼na situacija]; zapleten 3. {{001f}}koji uzima u obzir sve detalje [∼no rješenje]; cjelovit ∆… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȍst — prid. 〈odr. prȍstī〉 1. {{001f}}koji je grub, sirov, nedotjeran [∼a gradnja; ∼i materijal (za rublje)]; domaći 2. {{001f}}koji je grub, neodgojen, neotesan, neuljudan, prostački (o osobi) [∼ kao šlapa vrlo prost i neodgojen (o osobi)] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pròjekt — m 〈G mn kātā〉 1. {{001f}}razrađen način izrade čega [∼ zgrade; ∼ ceste] 2. {{001f}}pripremni tekst, nacrt kakvog dokumenta [∼ zakona] 3. {{001f}}svaki zaokružen, cjelovit i složen pothvat čija se obilježja i cilj mogu definirati, a mora se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.