blesavo

blȅsavo pril.
DEFINICIJA
na blesav način, kao blesavac, na način blesava (čovjeka); glupo, tupavo, budalasto
ETIMOLOGIJA
vidi blesav

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • dȅbīlno — pril. 1. {{001f}}pat. medicinski nesposobno 2. {{001f}}pren. glupo, blesavo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • glȗpo — pril. na glup način [postupio sam ∼]; blesavo, budalasto ⃞ {{001f}}∼ mi je, čovjeku je ∼ (u funkciji neodređenog subjekta) u neposrednom reagiranju na što ili komentiranju čega u zn. ne da mi se, dotužilo mi je, osjećam (osjeća se) besmislenost… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jópac — m (jòpica ž) 〈G pca, N mn pci, G jôpācā〉 1. {{001f}}reg. majmun 2. {{001f}}pren. onaj koji se ponaša kao majmun (blesavo, lakrdijaški i sl.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jopac — jópac m <G pca, N mn pci, G jȏpācā> DEFINICIJA 1. reg. majmun 2. pren. onaj koji se ponaša kao majmun (blesavo, lakrdijaški i sl.) ETIMOLOGIJA v. opica …   Hrvatski jezični portal

  • ćuk-ćuk — ćȕk ćȕk DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA biti ćuk ćuk, fam. (ob. u dječjem govoru) biti malo lud, blesavo se ponašati (na simpatičan način) ETIMOLOGIJA onom …   Hrvatski jezični portal

  • dumeraugust — dȕmeraugust m DEFINICIJA reg. 1. klaun, lakrdijaš (u cirkusu) 2. onaj koji se blesavo ponaša; makako, pajaco, spadalo ETIMOLOGIJA njem. Dummeraugust ≃ dumm: glup …   Hrvatski jezični portal

  • glupo — glȗpo pril. DEFINICIJA na glup način [postupio sam glupo]; blesavo, budalasto FRAZEOLOGIJA glupo mi je, čovjeku je glupo (u funkciji neodređenog subjekta) u neposrednom reagiranju na što ili komentiranju čega u zn. ne da mi se, dotužilo mi je,… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.