ultrazvuk

ȕltrazvūk m
DEFINICIJA
1. fiz. titranja krutih, tekućih i plinovitih tijela koja imaju frekvenciju iznad 20.000 hertza, pa ih ljudsko osjetilo sluha ne prima; nadzvuk
2. med. razg. dijagnostička i terapeutska metoda [ići na ultrazvuk]
ETIMOLOGIJA
ultra- + v. zvuk

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • nadzvuk — nȁdzvūk m DEFINICIJA fiz., v. ultrazvuk ETIMOLOGIJA nad + v. zvuk …   Hrvatski jezični portal

  • ultrazvučan — ȕltrazvūčan prid. <odr. čni> DEFINICIJA koji djeluje pomoću ultrazvuka, koji se zasniva na svojstvima ultrazvuka [ultrazvučna dijagnostika]; ultrasoničan SINTAGMA ultrazvučna terapija med. metoda liječenja kod koje se bolesnik podvrgava… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.