stisnut

stȉsnūt prid.
DEFINICIJA
1. <prid. trp.>, v. stisnuti
2. koji nije spontan i slobodan u ophođenju; sapet, zavezan, zauzlan, opr. ležeran, spontan, otvoren, žovijalan, razgaljen, v. razgaliti
ETIMOLOGIJA
vidi stiskati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • pȑsa — ž pl. tantum 〈G pȓsā〉 1. {{001f}}anat. prednji dio tijela od vrata do trbuha, dio tijela u kojem su srca i pluća; grudi, prsište [ta ∼] 2. {{001f}}dojke žene; sise 3. {{001f}}meton. dio odjeće koji pokriva prsa ∆ {{001f}}kokošja ∼ prsni koš sa… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȁpēt — prid. 〈odr. ī〉 koji nije spontan i slobodan u ophođenju, stisnut, zavezan, zauzlan, opr. ležeran, spontan, otvoren, razgaljen, žovijalan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zȁuzlān — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}zauzlati{{/ref}} 2. {{001f}}koji nije spontan i slobodan u ophođenju; stisnut, sapet, zavezan, opr. ležeran, spontan, otvoren, razgaljen, žovijalan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šrank — šrȁnk m DEFINICIJA oznaka na rubu tkanine da je dorađena za kroj i izradu te da se neće istezati ni utezati ETIMOLOGIJA engl. shrunk: stisnut ← shrink: stisnuti se, stegnuti se …   Hrvatski jezični portal

  • stisnuti — stȉsnuti svrš. <prez. stȉsnēm, pril. pr. ūvši, imp. stȉsni, prid. trp. stȉsnūt> DEFINICIJA 1. (što) a. stegnuti rukama ili kliještima sa suprotnih strana b. pritisnuti gnječeći, potiskujući [stisnuti zubnu pastu] 2. (koga) pritisnuti grleći …   Hrvatski jezični portal

  • prsa — pȑsa ž pl. tantum <G pȓsā> DEFINICIJA 1. anat. prednji dio tijela od vrata do trbuha, dio tijela u kojem su srca i pluća [ta prsa]; grudi, prsište 2. dojke žene; sise 3. meton. dio odjeće koji pokriva prsa SINTAGMA kokošja prsa prsni koš sa …   Hrvatski jezični portal

  • sapet — sȁpēt prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji nije spontan i slobodan u ophođenju; stisnut, zavezan, zauzlan, opr. ležeran, spontan, otvoren, žovijalan, razgaljen, v. razgaliti ETIMOLOGIJA vidi sapeti …   Hrvatski jezični portal

  • kompresa — komprèsa ž <G mn komprésā> DEFINICIJA med. pamučna četverokutna gaza složena u nekoliko međusobno opšivenih slojeva (ob. sterilizirana) ETIMOLOGIJA lat. compressa ← compressus: stisnut …   Hrvatski jezični portal

  • zauzlan — zȁuzlān prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. <prid. trp.>, v. zauzlati 2. koji nije spontan i slobodan u ophođenju; stisnut, sapet, zavezan, opr. razgaljen, ležeran, spontan, otvoren, žovijalan ETIMOLOGIJA vidi zauzlati …   Hrvatski jezični portal

  • fotonastija — fotonàstija ž DEFINICIJA bot. neusmjereno gibanje biljnog organa uzrokovano svjetlom, npr. otvaranje cvjetova nakon izlaska sunca ETIMOLOGIJA foto (2) + grč. nastós: stisnut …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.