ulegnuti

ùlegnuti se (ùleći se) svrš. <prez. ùlegnēm se, pril. pr. -ūvši se, prid. trp. ùlegnūt>
DEFINICIJA
dobiti udubinu, ulegnuće; slegnuti se, udubiti se, uleknuti se
ETIMOLOGIJA
u- + v. ležati, legnuti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • ùlegnuti — (ùleći) (se) svrš. 〈prez. ùlegnēm (se), pril. pr. ūvši (se), prid. trp. ùlegnūt〉 dobiti udubinu, ulegnuće; udubiti, slegnuti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ulegnjivati — ulegnjívati se nesvrš. <prez. ulègnjujēm se, pril. sad. ulègnjujūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. ulegnuti ETIMOLOGIJA vidi ulegnuti …   Hrvatski jezični portal

  • uleknuti — uléknuti se svrš. <prez. ùlēknēm se, pril. pr. ùleknūvši se, prid. trp. ùleknūt> DEFINICIJA v. ulegnuti ETIMOLOGIJA vidi ulegnuti …   Hrvatski jezični portal

  • pròsjesti se — svrš. 〈prez. pròsjednēm se, pril. pr. pròsjēvši se, prid. trp. pròsjednūt〉 duboko se ulegnuti, vidljivo se slegnuti na jednom mjestu; usjesti, sjesti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sinklinála — ž geol. ulegnuti dio osnovnog strukturnog oblika nabranih slojeva Zemljine kore, dužine od nekoliko metara do nekoliko kilometara, opr. antiklinala ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • udúbiti — (što, se) svrš. 〈prez. ùdūbīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ùdūbljen, gl. im. udubljénje〉 1. {{001f}}(što) pritiskom napraviti udubinu; ulupiti 2. {{001f}}a. {{001f}}(se) dobiti udubinu na površini; ulegnuti se, uleknuti se b. {{001f}}(se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ulegnjívati se — nesvrš. 〈prez. ulègnjujēm se, pril. sad. ulègnjujūći se, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}ulegnuti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • uléknuti — (se) svrš. 〈prez. ùlēknēm (se), pril. pr. ùleknūvši (se), prid. trp. ùleknūt〉, {{c=1}}v. {{ref}}ulegnuti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ulúpiti — svrš. 〈prez. ùlūpīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùlūpljen〉 udarcem ulegnuti površinu kakvog (ob. metalnog) predmeta; udubiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùleći — svrš., {{c=1}}v. {{ref}}ulegnuti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.