stjecati

stjȅcati (što) nesvrš. <prez. stjȅčēm, pril. sad. stjȅčūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi steći

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • blížiti se — nesvrš. 〈prez. blîžīm se, pril. sad. žēći se, gl. im. žēnje〉 1. {{001f}}primicati se, prilaziti bliže, približavati se 2. {{001f}}pren. postajati srodniji, sličniji, stjecati odlike koje ima drugi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dòškolovati — (se, koga) dv. 〈prez. lujēm (se), pril. sad. lujūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. dòškolovān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(do)školovati (se) do kraja, u potpunosti završiti školovanje 2. {{001f}}dopuniti/dopunjati školovanje nakon redovnog… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • grȁbiti — (∅, što, se) nesvrš. 〈prez. īm (se), pril. sad. grȁbēći (se), gl. im. gràbljēnje〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}uzimati pohlepno, otimanjem prisvajati, stjecati pohlepom b. {{001f}}brzo, hitrim kretnjama, hvatati [∼ rukom; ∼ šapom; ∼ kljunom] c.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • grȍb — m 〈N mn gròbovi〉 1. {{001f}}jama u koju se polažu posmrtni ostaci pokojnika [položiti u ∼]; raka 2. {{001f}}pren. tiho, gluho, mračno mjesto ili prostor [kao u ∼u] ∆ {{001f}}∼ neznanog junaka grob za sve one koji su umrli za određene ideale a ne… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • izučávati — (što) nesvrš. 〈prez. izùčāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}stjecati osnovna znanja o čemu; učiti 2. {{001f}}proučavati, studirati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȍža — kȍž|a ž 〈G mn kôžā〉 1. {{001f}}organ koji je ujedno vanjska površina tijela čovjeka i životinje 2. {{001f}}taj dio tijela oderan sa životinje, sirov ili industrijski prerađen ∆ {{001f}}bijela (crna, žuta, crvena) ∼a boja puti čovjeka bijele… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȕšati — (što) dv. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}uzeti/uzimati jelo ili piće da se ocijeni ili odredi okus ili sadržaj po okusu; probati 2. {{001f}}steći/stjecati loše iskustvo, iskusiti [svašta ∼] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kvalificírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. kvalifìcīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}odrediti/određivati (se) prema vrijednosti ili kakvoj odlici, osobini ili svojstvu [∼ se za viši stupanj natjecanja] 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kòristiti — (∅, se) nesvrš. 〈prez. īm (se), pril. sad. tēći (se), prid. trp. kòrišten, gl. im. kòrištēnje〉 1. {{001f}}(∅) služiti nekoj svrsi, biti koristan, davati rezultat 2. {{001f}}(koga, što) upotrebljavati koga ili što da bi se postigao neki rezultat 3 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • magistrírati — (∅) dv. 〈prez. magìstrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}položiti/polagati ispit kojim se stječe zvanje magistra 2. {{001f}}steći/stjecati zvanje magistra …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.