ugljikovodici

ugljikovodíci m mn <N ugljikovòdīk>
DEFINICIJA
kem. organski spojevi koji sadrže samo ugljik i vodik, smatraju se matičnim tvarima svih organskih spojeva [alifatski ugljikovodici; aromatski ugljikovodici; nafteni ugljikovodici]
ETIMOLOGIJA
v. ugljik + v. vodik

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • propelani — propeláni m mn <N propèlān> DEFINICIJA kem. policiklički ugljikovodici; njihova tri prstena u molekuli dijele zajedničku vezu ugljik ugljik ETIMOLOGIJA lat. propellens: koji tjera naprijed …   Hrvatski jezični portal

  • seskviterpeni — seskviterpéni m mn <N seskvitèrpēn, G seskviterpéna> DEFINICIJA kem. aliciklički ugljikovodici formule C15H24, između monoterpena i diterpena, nalaze se u eteričnim uljima ETIMOLOGIJA lat. sesqui: poldrug, jedan i pol + v. terpeni …   Hrvatski jezični portal

  • nafteni — nafténi m mn <N nàftēn, G nafténa> DEFINICIJA kem. organski spojevi, zasićeni ciklički ugljikovodici, glavni sastojci nekih vrsta nafte (galicijska, kavkaska) ETIMOLOGIJA v. nafta …   Hrvatski jezični portal

  • olefini — olefíni m mn <N olèfīn, G olefína> DEFINICIJA kem. spojevi ugljika i vodika, nezasićeni ugljikovodici; niži članovi niza su plinovi, srednji tekućine, a najviši čvrste tvari ETIMOLOGIJA ole + v. {{(para)fin>> …   Hrvatski jezični portal

  • aromatski — aròmatskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na aromu; mirisni SINTAGMA aromatski spojevi kem. organski spojevi koji u svojoj molekuli imaju benzenski ili heterociklički prsten s 4 n + 2 π elektrona; aromatski ugljikovodici kem. aromatski spojevi… …   Hrvatski jezični portal

  • butileni — butiléni m mn <N butìlēn, G butiléna> DEFINICIJA kem. nezasićeni ugljikovodici opće formule od kojih se najčešće koristi izobutilen za pripravu industrijski važnih polimera ETIMOLOGIJA fr. boutilène …   Hrvatski jezični portal

  • terpeni — terpéni m mn <N tèrpēn, G terpéna> DEFINICIJA kem. hlapljivi nezasićeni ugljikovodici ugodna mirisa, glavni sastavni dio biljnih eteričnih ulja ETIMOLOGIJA grč. térpein: sititi, krijepiti …   Hrvatski jezični portal

  • dieni — diéni m mn <N dìēn, G diéna> DEFINICIJA kem. nezasićeni ugljikovodici s dvije dvostruke veze između ugljikovih atoma (npr. izopren); diolefini ETIMOLOGIJA di 2 + en (i) …   Hrvatski jezični portal

  • fulveni — fulvéni m mn <N fùlven> DEFINICIJA kem. obojeni ugljikovodici s 3 dvostruke veze u molekuli, lako se oksidiraju i polimeriziraju; osnovni fulven je izomer benzena s peteročlanim prstenom u molekuli …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.