stilski

stȉlski pril.
DEFINICIJA
sa stilom, u skladu s odlikama (kakva) stila
ETIMOLOGIJA
vidi stil

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • stilski — stȉlskī (stȋlskī) prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na stil 2. koji je u određenom stilu [stilski namještaj] SINTAGMA stilska formacija knjiž. nadnacionalno književnopovijesno određenje na temelju stilske interpretacije srodnih književnih djela… …   Hrvatski jezični portal

  • stílski — a o prid. (ȋ) stilen: stilske posebnosti umetniškega dela / stilske napake / novi lokal ima stilsko opremo stílsko prisl.: besedilo je stilsko dognano …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Dragan Kresoja — Born 23 March 1946(1946 03 23) Belgrade, SFR Yugoslavia Died 6 November 1996(1996 11 06) (aged 50) Belgrade, FR Yugoslavia Years active 1983–1995 Dragan Kresoja …   Wikipedia

  • dôrskī — prid. koji se odnosi na Dorane ∆ {{001f}}∼ način glazb. 1. {{001f}}vrsta ljestvice u starogrčkom glazbenom sustavu 2. {{001f}}najvažnija od starocrkvenih ljestvica, podloga za napjeve gregorijanskoga korala 3. {{001f}}u srednjovjekovnom sustavu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dŕljati — (∅, što) nesvrš. 〈prez. dȓljām, pril. sad. ajūći, prid. trp. dȓljān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}drljačom obrađivati zemlju; branati 2. {{001f}}grepsti, strugati čim oštrim po čemu 3. {{001f}}pren. a. {{001f}}pisati nečitljivim ili ružnim rukopisom… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • epìtēt — m 〈G epitéta〉 1. {{001f}}jez. knjiž. riječ koja se dodaje imenici radi boljeg određenja, živosti ili izražajnosti; pridjevak 2. {{001f}}retor. stilska figura koja učestalošću krasi izričaj i pojačava dojam [zlatno runo, rujno vino] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • knjı̏škī — prid. 1. {{001f}}koji je karakterističniji i običniji za pismenu komunikaciju nego za govornu; koji se nalazi samo u knjigama [∼ oblik; ∼ stil], opr. razgovorni 2. {{001f}}koji je stilski naglašen i obilježen (npr. »cavtjeti« prema »cvjetati«) ∆… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lȅktor — m (lȅktorica ž) 1. {{001f}}nastavnik praktičar na visokim školama (ob. za strane jezike) 2. {{001f}}osoba koja čita i jezično stilski ispravlja i dotjeruje rukopise 3. {{001f}}kat. a. {{001f}}drugi po redu od četiriju nižih činova svećenstva b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mjȅsto — mjȅst|o1 sr 〈G mn mjêstā〉 1. {{001f}}ograničeni dio prostora na kojem se što odvija [∼o radnje filma] 2. {{001f}}a. {{001f}}prostor gdje se može što smjestiti [molim malo ∼a] b. {{001f}}položaj u redoslijedu [prvo ∼o] c. {{001f}}točka, pozicija… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȅsklāpan — prid. 〈odr. pnī〉 neskladan, stilski loš [∼ izraz] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.