slomiti

slòmiti (salòmiti) svrš. <prez. slȍmīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. slȍmljen>
DEFINICIJA
1. (što) a. upotrebom snage, silom krutu cjelinu razbiti na dijelove [slomiti štap] b. padom ili udarom izazvati lom kosti [slomiti nogu; slomiti kralježnicu]
2. (koga) pren. oduzeti komu sposobnost otpora ili nezavisnog mišljenja [slomiti neprijatelja; slomiti opoziciju]
3. (se) a. prelomiti se, prebiti se b. teško se ozlijediti pri padu, udaru c. pren. biti savladan, uništen, odstupiti od svog uvjerenja, pokoriti se
FRAZEOLOGIJA
nitko se nije slomio lažući nego teško noseći, v. lagati ;
slomiti vrat ne uspjeti, stradati, propasti;
slomiti vrat (komu) uništiti koga;
slomiti štap nad kim izreći osudu, oštru kritiku, kazniti;
slomiti zube (na čemu) pretrpjeti neuspjeh
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. lom, lomiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • slòmiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. slȍmīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. slȍmljen〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}upotrebom snage, silom krutu cjelinu razbiti na dijelove [∼ štap] b. {{001f}}padom ili udarom izazvati lom kosti [∼ nogu; ∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kîčma — kîčm|a ž 〈G mn ā/ ī〉 reg. (+ srp.), {{c=1}}v. {{ref}}kralješnica{{/ref}} ⃞ {{001f}}imati ∼u biti karakteran, ne dati se slomiti; saviti ∼u pokoriti se; slomiti (kome) ∼u slomiti koga uništiti mu otpornu snagu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kičma — kȋčma ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA reg. [i] (+ srp.)[/i], v. kralješnica FRAZEOLOGIJA imati kičmu biti karakteran, ne dati se slomiti; saviti kičmu pokoriti se; slomiti (kome) kičmu slomiti koga uništiti mu otpornu snagu ETIMOLOGIJA od… …   Hrvatski jezični portal

  • prelòmiti — (∅, što, se) svrš. 〈prez. prèlomīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. prèlomljen〉 1. {{001f}}a. {{001f}}(što) slomiti na dva dijela [∼ dasku] b. {{001f}}(se) slomiti se na dva dijela [grana se prelomila] 2. {{001f}}(∅, što) pren. odlučiti se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skr̀hati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. skȑhān〉 ekspr. 1. {{001f}}(što) kruto razbiti, slomiti, zdrobiti 2. {{001f}}(koga) uništiti, iznuriti [skrhala ga bol] 3. {{001f}}(se) razbiti se, slomiti se [∼ se padom niz… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skr̀šiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. skȑšīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. skȑšen〉 1. {{001f}}a. {{001f}}(što) slomiti, polomiti, {{c=1}}usp. {{ref}}skrhati{{/ref}} b. {{001f}}(koga) upropastiti, satrti, moralno utući [∼ otpor] 2. {{001f}}(se)… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sàtrti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. sȁtrēm/sàtarēm (se), pril. pr. r̄vši (se), imp. sàtri/satàri (se), prid. rad. sàtrō (se), prid. trp. satr̀ven/sȁtr̄t〉 1. {{001f}}(što) trenjem ili tucanjem sasvim usitniti 2. {{001f}}(što) uništiti, razoriti 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vrȃt — m 〈N mn vrȁtovi〉 1. {{001f}}anat. dio tijela čovjeka ili životinje koji spaja glavu s trupom 2. {{001f}}dio nekog predmeta koji spaja njegova dva dijela 3. {{001f}}suženi ili tanji dio nekog predmeta (violina i sl. instrumenti) ⃞ {{001f}}baciti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skršiti — skr̀šiti svrš. <prez. skȑšīm, pril. pr. īvši, prid. trp. skȑšen> DEFINICIJA 1. a. (što) slomiti, polomiti, usp. skrhati b. (koga) upropastiti, satrti, moralno utući [skršiti otpor] 2. (se) polomiti se, slomiti se ETIMOLOGIJA vidi skrhati …   Hrvatski jezični portal

  • slamati — slámati (što, se) nesvrš. <prez. slȃmām (se), pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. slomiti (se) ETIMOLOGIJA vidi slomiti …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.