superioran

sȕperiōran prid. <odr. -rnī>
DEFINICIJA
1. a. koji nadmašuje druge vrijednošću ili brojem dobrih osobina i sposobnosti, opr. inferioran [superioran komu/čemu; superioran nad kim/nad čim] b. koji je viši po autoritetu i stupnju
2. a. koji je viši po vrsti i naravi [superiorno znanje] b. koji je viši po značaju i vrijednosti [superiorna ljepota]
3. a. koji je arogantan; ohol, bahat b. koji je na prvi pogled indiferentan (prema nevolji i bolu)
ETIMOLOGIJA
lat. superior: najviši ≃ superus: gornji

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • superiorno — sȕperiōrno pril. DEFINICIJA na superioran način, sa superiornošću ETIMOLOGIJA vidi superioran …   Hrvatski jezični portal

  • superiornost — superiórnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je superioran, svojstvo onoga što je superiorno; nadmoć ETIMOLOGIJA vidi superioran …   Hrvatski jezični portal

  • Dečija pesma — EP by Disciplina Kičme Released December 21, 1987 …   Wikipedia

  • rȁme — sr 〈G na, N mn ramèna, G raménā〉 1. {{001f}}anat. dio tijela između vrata i nadlaktice 2. {{001f}}zaštitni oklop, zaklon topa ⃞ {{001f}}dati glavu s ∼na biti spreman žrtvovati i život, umrijeti, poginuti za koga ili za što; dok mi je na ∼nu glava …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • superiórnōst — ž osobina onoga koji je superioran, svojstvo onoga što je superiorno; nadmoć …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȕperiōrno — pril. na superioran način, sa superiornošću …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ı̏nferiōran — ı̏nferiōr|an (∅, prema komu) prid. 〈odr. rnī〉 slabiji u poželjnim svojstvima prema drugome, niži u nekoj klasifikaciji, hijerarhiji, opr. superioran ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • suma — sȕma ž <G mn sȗmā> DEFINICIJA 1. mat. broj koji se dobiva zbrajanjem pribrojnika; zbroj, zbir 2. razg. određena količina novca; iznos, svota 3. a. kratak pregled najvažnijih dijelova čega b. v. summa 4. pren. ukupnost, bit; vrhunac, najviša …   Hrvatski jezični portal

  • superior — supèrior m DEFINICIJA kat. redovnički, samostanski ili misijski poglavar ETIMOLOGIJA vidi superioran …   Hrvatski jezični portal

  • rame — rȁme sr <G na, N mn ramèna, G raménā> DEFINICIJA 1. anat. dio tijela između vrata i nadlaktice 2. zaštitni oklop, zaklon topa FRAZEOLOGIJA dati glavu s ramena biti spreman žrtvovati i život, umrijeti, poginuti za koga ili za što; dok mi je… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.