supatnik

sùpatnīk m <V -īče, N mn -īci>
DEFINICIJA
onaj koji s kim dijeli patnju, koji zajednički pati s kim
ETIMOLOGIJA
su- + v. patiti, patnik

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sùpatnīk — m (sùpatnica ž) 〈V īče, N mn īci〉 onaj koji s kim dijeli patnju, koji zajednički pati s kim …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • supatnica — sùpatnica ž DEFINICIJA v. supatnik ETIMOLOGIJA vidi supatnik …   Hrvatski jezični portal

  • supatnički — sùpatnički pril. DEFINICIJA kao supatnik, na način supatnika ETIMOLOGIJA vidi supatnik …   Hrvatski jezični portal

  • sùpatnički — pril. kao supatnik, na način supatnika …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • supatničin — sùpatničin prid. DEFINICIJA koji pripada supatnici ETIMOLOGIJA vidi supatnik …   Hrvatski jezični portal

  • supatnički — sùpatničkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na supatnike ETIMOLOGIJA vidi supatnik …   Hrvatski jezični portal

  • supatništvo — sùpatnīštvo sr DEFINICIJA stanje supatnikȃ, odnos supatnika (jednoga s drugim) ETIMOLOGIJA vidi supatnik …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.