superkompjuter

sȕperkompjuter m
DEFINICIJA
inform. naziv za vrstu iznimno brzih kompjutera; ob. imaju više procesora, a rabe se u najzahtjevnijim istraživanjima (nuklearna fizika, astrofizika i dr.)
ETIMOLOGIJA
super- + v. kompjuter

Hrvatski jezični portal. 2014.

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.