superpozicija

superpozícija ž
DEFINICIJA
1. pravilo prema kojem su u neporemećenom slijedu slojeva najstariji oni najniži, a najmlađi oni najviši (u geologiji i sl.)
2. arhit. u klasičnoj arhitekturi Grčke i Rima pravilo ili stil da se u arkadama, kolonadama ili na fasadama (amfiteatara i sl.) stupovi podižu vertikalno jedan iznad drugoga, na više katova
ETIMOLOGIJA
fr. superposition ≃ super- + v. pozicija

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • superpozicija — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. superposition vok. Überlagerung, f; Superposition, f rus. наложение, n; суперпозиция, f pranc. recouvrement, m; superposition, f …   Automatikos terminų žodynas

  • superpozicija — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. superimposition; superposition vok. Überlagerung, f; Superposition, f rus. наложение, n; суперпозиция, f pranc. superposition, f …   Fizikos terminų žodynas

  • superpozícija — e ž (í) fiz. združevanje dveh ali več valovanj …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • hologramų superpozicija — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. hologram superposition vok. Hologrammensuperposition, n rus. суперпозиция голограмм, f pranc. superposition des hologrammes, f …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • konfigūracijų superpozicija — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. superposition of configurations vok. Konfigurationsüberlagerung, f rus. наложение конфигураций, n pranc. superposition de configurations, f …   Fizikos terminų žodynas

  • svyravimų superpozicija — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. superposition of oscillations vok. Schwingungsüberlagerung, f rus. суперпозиция колебаний, f pranc. superposition des oscillations, f …   Fizikos terminų žodynas

  • bangų superpozicija — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. superposition of waves vok. Wellenüberlagerung, f; Wellensuperposition, f rus. суперпозиция волн, f pranc. superposition des ondes, f …   Fizikos terminų žodynas

  • būsenų superpozicija — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. superposition of states vok. Zustandsüberlagerung, f rus. суперпозиция состояний, f pranc. superposition d’états, f …   Fizikos terminų žodynas

  • Superposition — superpozicija statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. superposition vok. Überlagerung, f; Superposition, f rus. наложение, n; суперпозиция, f pranc. recouvrement, m; superposition, f …   Automatikos terminų žodynas

  • recouvrement — superpozicija statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. superposition vok. Überlagerung, f; Superposition, f rus. наложение, n; суперпозиция, f pranc. recouvrement, m; superposition, f …   Automatikos terminų žodynas

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.