bliskost

blȉskōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
svojstvo ili stanje onoga što je blisko (u prostoru, vremenu, mislima ili osjećajima)
ETIMOLOGIJA
vidi bliz

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • blizìna — blizìn|a ž 〈G mn blizínā〉 1. {{001f}}malen razmak između dviju točaka ili dvaju predmeta 2. {{001f}}mala udaljenost [iz velike ∼e], opr. daljina ∆ {{001f}}duševna ∼a emotivna bliskost; velika ∼a osobito malen razmak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • priljúbiti — (što, se) svrš. 〈prez. prìljūbīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. prìljūbljen〉 1. {{001f}}(što, se) sasvim približiti jedno uz drugo, pritisnuti, približiti jedno drugom tako da čine kao jednu cjelinu 2. {{001f}}(se) pren. osjetiti bliskost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòvēzānōst — ž osobina onoga koji je (s kim) povezan, bliskost, zajedništvo; svojstvo onoga što je (s čim) povezano, kontaktnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sròdstvo — sr 1. {{001f}}odnos među osobama koje potječu jedne od drugih ili pak imaju zajedničkog pretka, rodbinska veza među ljudima [krvno ∼]; srodništvo 2. {{001f}}srodnost, bliskost [građansko ∼; duhovno ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • SU- — {{upper}}SU {{/upper}} kao prvi dio riječi izražava 1. {{001f}}u tvorbi imenica a. {{001f}}socijativnost uz ravnopravnost imenica tvorenih od glagola [su + govor(iti) + nik {{tag1=2}}→{{/tag1}} sugovornik] b. {{001f}}socijativnost uz… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zȁgrljāj — m 1. {{001f}}međusobno obuhvaćanje rukama kada dvije osobe iskazuju jedna drugoj pozdrav, bliskost, ljubav 2. {{001f}}stavljanje ruku komu oko vrata ili na ramena pri dočeku u znak pozdrava ili iskazivanja počasti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • blizina — blizìna ž <G mn blizínā> DEFINICIJA 1. malen razmak između dviju točaka ili dvaju predmeta 2. mala udaljenost [iz velike blizine]; blizost, opr. daljina SINTAGMA duševna blizina emotivna bliskost; velika blizina osobito malen razmak… …   Hrvatski jezični portal

  • su- — DEFINICIJA kao prvi dio riječi izražava 1. u tvorbi imenica a. socijativnost uz ravnopravnost imenica tvorenih od glagola [su + govor (iti) + nik → sugovornik] b. socijativnost uz ravnopravnost u tvorbi od već postojećih imenica [su + vlasnik ←… …   Hrvatski jezični portal

  • srodstvo — sròdstvo sr <G mn tāvā/sródstvā> DEFINICIJA 1. odnos među osobama koje potječu jedne od drugih ili pak imaju zajedničkog pretka, rodbinska veza među ljudima [krvno srodstvo] 2. srodnost, bliskost [građansko srodstvo; duhovno srodstvo]… …   Hrvatski jezični portal

  • povezanost — pòvēzānōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je (s kim) povezan, bliskost, zajedništvo; svojstvo onoga što je (s čim) povezano, kontaktnost ETIMOLOGIJA vidi povezati …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.