strogost

strȍgōst ž <I -i/-šću>
DEFINICIJA
osobina onoga koji je strog, svojstvo onoga što je strogo [strogost stila]
ETIMOLOGIJA
vidi strog

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • strogóst — tudi strógost i ž (ọ̑; ọ̄) lastnost, značilnost strogega: bala se je očetove strogosti; neizprosna, nepopustljiva strogost / nravna strogost / z vso strogostjo je nadzoroval otroka pri učenju / strogost pravil, zakonov …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • rigor — rȉgor m DEFINICIJA knjiš. 1. ukočenost (u ponašanju, u tvrdoći predmeta), rigiditet 2. strogost SINTAGMA rigor mortis (izg. rigor mȍrtis) mrtvačka ukočenost ETIMOLOGIJA lat. rigor: oporost, krutost, strogost ≃ rigidus: ukočen ← rigēre: ukočiti se …   Hrvatski jezični portal

  • viktorijanski — viktorìjānskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na doba vladavine kraljice Viktorije 2. koji iskazuje osobine koje se pripisuju dobu vladavine kraljice Viktorije SINTAGMA viktorijanski moral moralna strogost, kruti moral uz pomnjivo razrađena… …   Hrvatski jezični portal

  • moralìtēt — m 〈G moralitéta〉 1. {{001f}}subjektivni moralni osjećaj; postupci vođeni unutrašnjim osjećajem dužnosti i odgovornosti, a ne zbog nekih načela 2. {{001f}}pren. strogo i formalno prosuđivanje tuđeg djelovanja koje ne uzima u obzir prilike… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pedantèrija — ž 1. {{001f}}strogost i pomnja u obavljanju poslova i obaveza 2. {{001f}}pejor. nekreativnost, pretjerana sitničavost i cjepidlačenje u obavljanju tih poslova i obaveza …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • strogòća — strogòć|a ž postupak onoga koji je strog [pokazati ∼u]; strogost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tvrdòća — ž 1. {{001f}}mehaničko svojstvo krutih tijela, otpor koji pružaju rezanju, dodiru, obrađivanju itd.; tvrdina 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}strogost, oštrina, okrutnost b. {{001f}}upornost, tvrdoglavost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tvȓd — prid. 〈odr. ī, komp. tvȑđī〉 1. {{001f}}opr. mek a. {{001f}}kojega su čestice čvrsto zbijene, koji pruža jak otpor prodoru sječiva i drugih oruđa, koji se teško obrađuje [∼o drvo] b. {{001f}}koji ne mijenja oblik pod teretom, koji se ne ugiba pod …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • strogoća — strogòća ž DEFINICIJA postupak onoga koji je strog; strogost [pokazati strogoću] ETIMOLOGIJA vidi strog …   Hrvatski jezični portal

  • rigidnost — rigídnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. osobina onoga koji je rigidan; strogost, krutost, ukočenost 2. term. promijenjeni, povišeni tonus motornog sustava 3. psih. otpor promjeni; nefleksibilnost, rigiditet ETIMOLOGIJA vidi rigor …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.