stupnjevito

stupnjèvito pril.
DEFINICIJA
na stupnjevit način, sa stupnja na stupanj
ETIMOLOGIJA
vidi stupanj

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • stupnjèvito — pril. na stupnjevit način, sa stupnja na stupanj …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • eskalácija — ž 1. {{001f}}postupno, stupnjevito proširivanje, povećavanje; eskaliranje 2. {{001f}}rij. penjanje, uspon po stupnjevima, stupnjevanje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stupnjèvitōst — ž 〈G osti, I osti/ šću〉 svojstvo onoga što je stupnjevito …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štafelaj — štafèlaj (štafelȁj) m <G štafelàja> DEFINICIJA razg. stalak na kojem slikar izrađuje sliku; postolje ETIMOLOGIJA njem. Staffelei: stupnjevito postolje za izradu slika …   Hrvatski jezični portal

  • stupnjevitost — stupnjèvitōst ž <G osti, I osti/ šću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je stupnjevito ETIMOLOGIJA vidi stupanj …   Hrvatski jezični portal

  • arbor — àrbor m DEFINICIJA drvo, stablo, jarbol SINTAGMA arbor porphyriana (izg. ȁrbor porfiriána) grafički prikaz logički stupnjevito podređenih odnosno nadređenih pojmova; arbor vitae (izg. ȁrbor vȋte) 1. kršć. drvo života, simbol vječnog obnavljanja i …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.