stupnjevati

stupnjèvati (što) nesvrš. <prez. stȕpnjujēm, pril. sad. stùpnjujūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
srediti što prema stupnjevima
ETIMOLOGIJA
vidi stupanj

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • stupnjèvati — (što) nesvrš. 〈prez. stȕpnjujēm, pril. sad. stùpnjujūći, gl. im. ānje〉 srediti što prema stupnjevima …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gradírati — (što) dv. 〈prez. gràdīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 (po)dijeliti ili organizirati po stupnjevima, tako da se dijeli na prepoznatljive razdjele ili klase po intenzitetu, visini, jačini, kvaliteti itd.; stupnjevati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stȅpenovati — nesvrš. 〈prez. stȅpenujēm, pril. sad. stȅpenujūći, gl. im. ānje〉 (+ srp.), {{c=1}}v. {{ref}}stupnjevati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stupnjevanje — stupnjèvānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. stupnjevati 2. lingv. promjena pridjeva po stupnjevima [komparativ je prvi stupanj, a superlativ drugi stupanj u stupnjevanju pridjeva] ETIMOLOGIJA vidi stupanj …   Hrvatski jezični portal

  • gradirati — gradírati (što) dv. <prez. gràdīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA (po)dijeliti ili organizirati po stupnjevima, tako da se dijeli na prepoznatljive razdjele ili klase po intenzitetu, visini, jačini, kvaliteti… …   Hrvatski jezični portal

  • inkomparabilan — ȉnkomparabīlan (Ø, s čim) prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji nije usporediv s čim, ob. koji je bez premca; jedinstven, nekomparabilan, neusporediv, opr. komparabilan 2. gram. koji se ne može stupnjevati, koji ne može imati komparativ (o… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.