stvor

stvȍr m <N mn stvòrovi>
DEFINICIJA
1. ljudsko biće u odnosu na Boga kao stvoritelja; stvorenje
2. svako živo biće
FRAZEOLOGIJA
Božji stvor čovjek ili životinja kao pojedinačno djelo Boga, stvorenje;
ljudski stvor čovjek, ljudsko biće, čeljade
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. tvoriti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • stvòr — stvôra m (ȍ ó) 1. slabš., navadno s prilastkom bitje, ki zaradi svojih lastnosti vzbuja strah, odpor: po cesti se mu je bližal čuden stvor; ta stvor je komaj podoben človeku / beden, pokvarjen stvor / to ni ženska, to je stvor 2. slabš.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • stvorenje — stvorénje sr DEFINICIJA v. stvor ETIMOLOGIJA vidi stvor …   Hrvatski jezični portal

  • stvorenjce — stvorénjce sr DEFINICIJA dem. od stvor ETIMOLOGIJA vidi stvor …   Hrvatski jezični portal

  • Корабли и суда обеспечения ВМФ — Корабли и суда обеспечения военно морских сил  это вспомогательные корабли и суда для обслуживания мест базирования и обеспечения повседневной деятельности боевых кораблей ВМФ. Суда обеспечения не предназначены для непосредственного участия в… …   Википедия

  • Корабли и суда обеспечения ВМФ России и СССР — Корабли и суда обеспечения военно морских сил  это вспомогательные корабли и суда для обслуживания мест базирования и обеспечения повседневной деятельности боевых кораблей ВМФ. Суда обеспечения не предназначены для непосредственного участия в… …   Википедия

  • gàdan — prid. 〈odr. gȁdnī, komp. gàdnijī〉 1. {{001f}}koji je ružan [∼ stvor; ∼ postupak]; odvratan, neugledan, gnusan, opr. lijep, privlačan 2. {{001f}}koji je opak [∼ protivnik]; zao, pokvaren, nepošten, podao …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kreatúra — ž pejor. 1. {{001f}}jadno, ružno stvorenje, bijedan stvor 2. {{001f}}onaj kojega su izmislili, doveli do čega za što nije sposoban ni dorastao; eksponent, marioneta [kraljeva ∼; šefova ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smȑtan — smȑt|an prid. 〈odr. tnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi na smrt 2. {{001f}}koji po svojoj prirodi mora umrijeti, koji ne živi vječno [∼an stvor], opr. besmrtan ∆ {{001f}}∼na kazna pravn. najteža sudska sankcija koja se izvršava lišavanjem života… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stvorénje — sr, {{c=1}}v. {{ref}}stvor{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìnsān — m 〈G insána〉 reg. čovjek, čeljade, (Božji) stvor, ljudsko biće ⃞ {{001f}}jadni ∼ ko hajvan, {{c=1}}v. {{ref}}hajvan{{/ref}} ✧ {{001f}}tur. ← arap …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.