strugotina

strùgotina ž
DEFINICIJA
sitan zrnati prah od drveta ili kovine koji nastaje pri upotrebi struga, pile, turpije i sl.
ETIMOLOGIJA
vidi strugati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • strùgotina — ž sitan zrnati prah od drveta ili kovine koji nastaje pri upotrebi struga, pile, turpije i sl …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • strugotína — e ž (í) nav. mn. kar odpade pri struganju: strugotine kož …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • СТРУЖКА ДРЕВЕСНАЯ — тонкие узкие относительно короткие слои древесины, являющиеся отходами при строгании пиломатериала или получаемые специально для изготовления древесно стружечных изделий (Болгарский язык; Български) дървесни стружки; талаш (Чешский язык; Čeština) …   Строительный словарь

  • šrot — šrȍt m <N mn šròtovi> DEFINICIJA reg. 1. lov. sitna sačma 2. agr. grubo samljeven kukuruz, ječam i druge žitarice; prekrupa, jarma 3. žarg. a. bezvrijedan otpad, ob. stari automobili, strojevi, aparati itd., trećerazredna roba, bofl b. pren …   Hrvatski jezični portal

  • talaš — tàlāš m (talàšika ž) <G taláša> DEFINICIJA reg. otpaci od drva ili kovine koji nastaju pri uporabi struga, pile, turpije i sl.; strugotina, šuška [to je obična talašika] 1. [to je ništa, to je posve bezvrijedno] 2. [to nema veze s mozgom,… …   Hrvatski jezični portal

  • ostružina — òstružina ž DEFINICIJA ono što se javlja kod struganja; strugotina, ostružak ETIMOLOGIJA vidi ostrugati …   Hrvatski jezični portal

  • kostrijet — kȍstrijēt ž <I i/ ēću> DEFINICIJA koža nekih životinja oštre dlake (koze, rjeđe deve) ETIMOLOGIJA prasl. *kosterь: strugotina (rus. kostér , polj. kostra) …   Hrvatski jezični portal

  • atelje — atèlje (ateljȇ) m <G ateljèa> DEFINICIJA radionica gdje se obavlja neki umjetnički rad ili umjetnosti blisko umijeće [slikarski atelje; modni atelje; fotografski atelje]; atelijer ETIMOLOGIJA fr. atelier: hrpa strugotina (radionica) …   Hrvatski jezični portal

  • cementacija — cementácija ž DEFINICIJA tehn. 1. kem. taloženje otopine nekog metala dodavanjem strugotina iz manje plemenitog metala 2. otvrdnjavanje površine čelika povećavanjem udjela ugljika ETIMOLOGIJA vidi cement …   Hrvatski jezični portal

  • egendija — egèndija ž DEFINICIJA reg. prah ili strugotina od kovine, metalna pilovina ETIMOLOGIJA tur. eǧindi, eǧinti, v. ege …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.