stručnost

strȕčnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
osobina onoga koji je stručan, stručno znanje i umijeće
ETIMOLOGIJA
vidi struka

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • Serbian parliamentary election, 2007 — Serbian parliamentary election 2003 ← January 21, 2007 → 2008 …   Wikipedia

  • kompetèncija — ž 1. {{001f}}djelokrug prava odlučivanja jedne ustanove ili osobe; mjerodavnost, nadležnost 2. {{001f}}priznata stručnost, sposobnost kojom tko raspolaže [stručna ∼] 3. {{001f}}lingv. znanje koje govornik ima o jezičnom sustavu vlastitoga jezika… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mjerodávnōst — ž osobina ili položaj onoga koji je mjerodavan; kompetencija, nadležnost, stručnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nekompetèntnōst — ž 1. {{001f}}nedovoljna obučenost, stručnost, znanje 2. {{001f}}psih. spoznajna nedostatnost koja ometa prosudbu 3. {{001f}}neovlaštenost, nenadležnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nèstručnōst — ž osobina onoga koji je nestručan, opr. stručnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vještìna — ž 〈G mn vještínā〉 1. {{001f}}spretnost, stečena vježbanjem, u brzu i točnu obavljanju posla; stručnost, majstorstvo 2. {{001f}}okretnost, umješnost, promućurnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mjerodavnost — mjerodávnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina ili položaj onoga koji je mjerodavan; kompetencija, nadležnost, stručnost ETIMOLOGIJA vidi mjerodavan …   Hrvatski jezični portal

  • nestručnost — nèstručnōst ž <G osti, I osti/ ošću>, opr. stručnost DEFINICIJA ETIMOLOGIJA vidi nestručan …   Hrvatski jezični portal

  • nekompetentnost — nekompetèntnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. nedovoljna obučenost, stručnost, znanje 2. psih. spoznajna nedostatnost koja ometa prosudbu 3. neovlaštenost, nenadležnost ETIMOLOGIJA vidi nekompetentan …   Hrvatski jezični portal

  • kompetencija — kompetèncija ž DEFINICIJA 1. djelokrug prava odlučivanja jedne ustanove ili osobe; mjerodavnost, nadležnost 2. priznata stručnost, sposobnost kojom tko raspolaže [stručna kompetencija] 3. lingv. znanje koje govornik ima o jezičnom sustavu… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.